ULIKE TYPER NETTSVINDEL

Jeg begynte denne nettsiden med å legge vekt på romantisk svindel. På veien oppdaget jeg at det er veldig mange måter en kan bli svindlet på, og ikke bare gjennom romantisk svindel. Så ut i fra et ønske om å hjelpe enda flere så fant jeg ut at jeg like godt kan omfavne alle typer nettsvindel.

Derfor vil jeg også publisere innlegg som handler om alle typer nettsvindel såvel som romantisk svindel i fremtiden. Her vil jeg informere om ulike typer nettsvindel.

ULIKE TYPER NETTSVINDEL: