Tips til hvordan du kommer deg ut av offer-rollen!

«Storhet er ikke å overgå andre. Sann     storhet er å overgå sitt tidligere jeg»     –  Indisk Visdom –

Siden ofre for nettsvindel blir overlatt til seg selv, har jeg tatt initiativ for å gjenopprette meg selv. Det har gått ut på å søke hjelp på steder og hos personer som har fungert for meg, og bruke mitt støtteapparat. For meg har det viktigste vært å vokse på det jeg opplevde og lære av feilen jeg gjorde. Det har også vært viktig å lære om hvordan jeg unngår å bli svindlet igjen, og har blitt dyktig på å skille på det uekte fra det ekte når jeg er på nettet.

Noe jeg tror veldig sterkt på er at hvis vi skal lære noe nytt om oss selv, så må vi begynne innenfra på det indre plan. Vi har ikke kontroll på hva andre gjør mot oss til enhver tid, men vi kan lære hvordan vi kan utvikle styrke innvendig for å stå imot press utenfra. Når vi blir svindlet så mister mange av oss selvfølelsen, som gjør at vi ikke tror på oss selv lenger, og lar andre ta styringen over livene våre. Vi blir et offer. Jeg kommer nærmere inn på hva vi kan gjøre for å gjenopprette oss selv senere i boken.

I en artikkel fra lysefjorden-aktivitetssenter.no nevner de blant annet dette:

«I løpet av livet vil noen av oss oppleve å være et «ekte» offer. Hvis du blir ranet, voldtatt eller kjørt ned av en fyllekjører, er du definitivt et offer for en periode. når den perioden er over, er opp til den enkelte ut i fra hva vedkommende velger å gjøre og hvordan vedkommende velger å forholde seg til det som skjedde. Så vi kan ikke velge når vi skal være et offer, men vi kan selv velge når vi ønsker oss ut av rollen.

Her blir det nevnt voldtekt og fyllekjøring, men kjærlighetsvindel er også i samme kategori. I studiet til Whitty og Buchanan (2012) nevnes også, som nevnt tidligere, at flere ofre følte at de ble mentalt voldtatt. I tillegg til dette så blir de som blir utsatt for svindel, sett på som ofre. Jeg syns av den grunn at det som nevnes her er interessant, og jeg er helt enig i at vi kan selv velge når vi ønsker oss ut av rollen. Noen av dere vil kanskje spørre om det virkelig er mulig å bare gjøre et valg til å komme seg ut av offer-rollen, hvilket er helt forståelig.

Gi deg selv lov til å sørge over tapet av både kjæreste og penger

Sliter man med både skam- og skyldfølelse etter svindelen, så er det ikke lett å tenke at man noen gang kommer ut av dette. For mange føles det som om ingenting noen gang vil bli bra igjen, og man ligger nede ute av stand til å gjøre noe konstruktivt for en selv. Jeg tror det er viktig å gi seg selv lov til å sørge over tapet av både kjæreste og penger, for det er en måte å fortelle en selv på at man faktisk betyr noe, at man har en verdi, at ens egne tanker og følelser er viktige for en selv.

Det er når man bare stenger inne vonde følelser og fortsetter å skamme seg over det man opplevde, at man risikerer å bli sittende fast. Dette kan igjen føre til depresjon og PTSD og er ikke sunt for en selv på sikt. 

Jeg er opptatt av selvhelbredelse, som for meg betyr å evne å ivareta en selv og sin egen helbred, ved å gi seg selv masse kjærlighet og god omsorg. Samtidig er det viktig å akseptere at man var sårbar en periode. Innrøm at du mistet kontrollen, og lot deg svindle. Si til deg selv at selv om du stolte på en person som sviktet deg, så fortjener du allikevel å bli ivaretatt og elsket for den du er. Du er den aller viktigste personen i ditt liv. Du er også den som kan helbrede deg selv, ved å tro at selv om du gikk igjennom denne fryktelige opplevelsen så er ikke livet over for det.

Tenk over hva som skjedde da du ble svindlet. 

I samme artikkel fra lysefjorden-aktivitetssenter.no står det videre:

«Når vi er i offerrollen gir vi fra oss vår egen styrke og makt til andre mennesker. Det blir deres skyld at du har det slik du har det. Og når du har gitt fra deg din personlige makt, blir du maktesløs. Du ser ikke mulighetene du har til å gjøre noe med situasjonen. Og det er heller ingen vits i å gjøre noe, for det er den/de andre som sitter med makten til å gjøre noe, og du må bare ta imot det de kommer med. Du legger på en måte ditt liv i andres hender. Og du mottar maktesløst det som kommer.»

Nå sier jeg ikke at det er din skyld at du ble svindlet. Skylden skal ligge på bedrageren. Det har jeg nevnt flere ganger i boken. Og det er viktig at du forstår akkurat det. Men jeg tror at ved å ta eierskap ved at vi ble svindlet, og innrømme at vi lot en annen ta styringen, så vil vi kunne gjøre noe med situasjonen.

 For meg ble svindelen en tankevekker

Jeg fikk en veldig sterk aha-opplevelse da jeg var ute av svindelen. Jeg hadde på en måte vært i en boble hvor ingenting annet eksisterte enn det som skjedde mellom svindleren og meg. Det var som et dårlig oppført teaterstykke hvor han var regissøren, og jeg var en dukke med tråder som han kunne styre akkurat hvor han ville. Han hadde fullstendig kontroll over meg. Jeg følte meg totalt maktesløs, og selv om jeg ønsket å komme meg ut av det, så greidde jeg det ikke.

For meg ble det en tankevekkende opplevelse, og jeg bestemte meg veldig tidlig for at jeg aldri skulle komme i lignende situasjoner igjen. Jeg skjønte også at jeg tidligere hadde oppført meg som et offer i mange situasjoner, og det hadde ikke gitt meg hva jeg egentlig ønsket meg. 

Jo, jeg fikk masse oppmerksomhet som ga meg energi ved å syns synd på meg selv, som var målet ved å være et offer. Men jeg var ikke noe særlig glad i meg selv og jeg tok ikke ansvar for min egen rolle. Jeg valgte å skylde på andre isteden, som gjorde at min evne til å relatere til andre mennesker var svært dårlig, i tillegg til å gi meg mange dårlige opplevelser i livet mitt.  Jeg trodde jeg var av den «uheldige sorten» som aldri ville oppleve noe bra, men måtte bare leve med det.

Å ta ansvar gjør oss kraftfulle og gjør at vi evner å velge bort dårlige situasjoner 

Det jeg har opplevd etter å ha endret min måte å både tenke på og være på etter svindelen, har gitt meg mere muligheter enn jeg noen gang kunne drømme om. Jeg valgte å ta ansvar. Jeg spurte meg selv hvilken rolle jeg hadde hatt i dette uansett hvor ubehagelig det fikk meg til å føle meg.

Jo, jeg hadde latt noen andre bestemme og kontrollere over meg.

Jo, jeg sendte penger til et menneske jeg aldri hadde truffet og det ga økonomiske konsekvenser for meg.

Jo, jeg var godtroende og tillitsfull og trodde blindt og ukritisk på et annet menneske. I dag har jeg blant annet to lån som jeg tok opp som jeg anser som ekstremt ansvarløst av meg.

Det var vondt å innrømme det, men det var også godt. Jeg følte en stor lettelse av å innrømme overfor meg selv at jeg ikke er feilfri. Det er godt å vite at jeg kan gjøre feil og når jeg tar ansvar for dette, så gir det meg kraft. Det er slik at når vi føler oss kraftfulle så har vi kontroll over livene våre og forstår at vi selv kan velge. Vi kan velge bort det vi ikke ønsker.

Her er noen tips til hvordan du kan velge bort offerspråket 

Offerspråket er noe vi alle bruker nå og da. Hvis du sier «Jeg må..» så er det del av offerspråket. Når vi bruker dette i språket vårt, så får vi en følelse av å miste makt og kontroll over vårt eget liv. Det er som om du selv ikke føler at du har makt og kontroll over hva du kan eller ikke kan gjøre.

Dette kan du velge bort og heller si. «Jeg har bestemt meg for…» eller «Jeg velger å…«. Hvis du prøver dette vil du legge merke til en endring som skjer inni deg, en følelse av å vokse på en måte, og som forteller deg at det er du som bestemmer. Det vil få deg til å føle at det er du og ingen andre som sitter ved roret, at du er sjefen i ditt eget hus.

Hvis du prøver dette byttet av ord og gjør det til en vane å snakke slik, vil det gi deg andre opplevelser som er mere nyttig enn hva du har opplevd så langt i livet ditt, kanskje også gi deg endringer du ønsker deg i livet ditt.

Viktig å komme seg ut av hengemyra

Disse tipsene har jeg hentet fra psykolog Andreas Løes Narum som kommenterte en artikkel om kjærlighetssorg.

Han snakker om at når han behandler folk med kjærlighetssorg så prøver han gjerne å få dem ut av hengemyra, ved å ta kontroll over sitt eget liv. Han sier følgende om det:

– Det som er lurt å gjøre er å tenke at jeg skal være et velgende menneske, og unngå å bli et offer. Det å være et offer handler om å kjenne seg hjelpeløs og uten valgmuligheter. Det kan være konstruktivt å tenke at du også kan påvirke dine følelsesmessige reaksjoner. Forskjellen på å være et offer og på å være velgende kan være nettopp at du velger å gå inn i sorgen, og så velger du å gå ut av den. Ta valg! Ikke bare la ting skje med deg.

Dette er et godt tips og jeg har selv blitt hjulpet av dette. Den dagen jeg bestemte meg for å ta kontroll over livet mitt så endret alt seg. Sorgen forsvant ikke med en gang og jeg hadde fortsatt tapet av penger jeg måtte forholde meg til, men jeg følte meg allikevel bedre. Etter å ha bebreidet og kritisert meg selv for det jeg gjorde, greidde jeg å se på meg selv med omtanke og forståelse.

Jeg vet, at mange føler de har problemer med å stole på andre etter det de har vært igjennom. Jeg mener at ved å gjenopprette tilliten til deg selv, vil du igjen kunne stole på andre. Dette er viktig for at du skal slutte å være redd for å bli svindlet igjen. Når du ikke er et offer lenger vil du få tilliten tilbake over tid, og du vil evne å se når andre ikke er ekte mot deg.