Psykologiske ettervirkninger av en kjærlighetssvindel

«Det mest beundringsverdige ved å leve, er ikke aldri å falle, men å reise oss hver gang vi faller»Afrikansk Visdom   –            

Jeg vil her komme inn på hva slags skader ofre for nettsvindel kan oppleve i etterkant av en svindel når de blir gjenstand for misbruk av manipulerende personer. Hvordan er de emosjonelle og psykologiske ettervirkningene?

Samfunnet har som nevnt tidligere en klar og entydig oppfatning av at ofre for nettsvindel er godtroende og naive som faller for svindel, og at de burde ha forstått at de ble svindlet. I tillegg så er det vanskelig for utenforstående å skjønne omfanget av smerten som ofre opplever i etterkant av svindelen.

Ofre har heller ingen muligheter for å konfrontere svindlerne, fordi de fleste ofre aldri møter dem ansikt til ansikt, som gjør at de må forholde seg til både smerten ved å bli lurt, kjærlighetssorgen og det økonomiske aspektet alene.

Ofrene kan oppleve mange ulike psykologiske ettervirkninger av en svindel som jeg vil ta opp i dette kapittelet, med det mål å gjøre samfunnet mere oppmerksom på dette. Jeg håper også at dere som aldri har falt for svindel, vil evne å vise større medfølelse for ofre, når dere ser hvor store skader noen kan få.

Jeg ønsker også at ofre som ikke helt forstår hva de går igjennom, skal få noen knagger å henge på, sånn at man vet mere hva som foregår på det indre plan. Dette vil også gjøre at det blir lettere å forstå seg selv og det man kan slite med, og bli mere bevist på følelser man måtte ha. Dette kan igjen føre til at man kan få bearbeidet vonde og smertefulle følelser og evner å gå videre i livet sitt. Det er mitt største ønske for dere som sliter.

Jeg vil ta utgangspunkt i rapporten til Whitty (2012) hvor flere psykologiske ettervirkninger blir nevnt, som depresjon, skyld, skam, flauhet, sjokk, bekymring, stress, sinne. Det var også noen som hadde selvmordstanker, slet med PTSD, følte seg krenket følelsesmessig, følte tap av tillit til andre, hadde frykt, følelse av å være dum, var benektende, og følte seg mentalt voldtatt.

Så følelsesmessig kan ofre befinne seg i mange ulike psykologiske tilstander, og det varierer også fra offer til offer.

Det er noen av disse tilstandene jeg ikke vil nevne her fordi de er blitt nevnt tidligere i kapittelet om faser ofre for nettsvindel befinner seg i; depresjon, sinne, og benektelsesfase. Det samme gjelder følelsen av å bli mentalt voldtatt, som jeg har tatt opp i kapittelet «Psykologisk vold».

Et annet aspekt som ikke er nevnt er selvfølelse. Årsaken til at jeg velger å legge vekt på selvfølelse, er fordi jeg vet at ofre for kjærlighetssvindel enten sliter med lav selvfølelse før svindelen, og/eller at selvfølelsen blir dårligere etter svindelen, noe som fører til dårligere livskvalitet.

Til slutt skriver jeg om kjærlighetssorg og kommer med tips til hvordan man kan bearbeide sorgen.

Flau og dum

Jeg tror ikke det finnes ofre for kjærlighetssvindel som ikke har følt seg flau over å ha havnet i denne situasjonen. Det er en helt naturlig reaksjon på opplevelsen. Det kan være flaut å innrømme at man er blitt svindlet, og som vi nå vet så er det fryktelig mange som sliter med å fortelle det til andre.

For meg kan det være skikkelig flaut å ramle når andre ser meg, men det går fort over. Svindel er litt mere alvorlig, for det går ikke over så fort.

Det samme gjelder nok følelsen av å være dum. Man kan føle seg dum når man rygger inn i en bil og får en ripe i lakken og/eller en bulk, men når man blir svindlet, varer opplevelsen over lengre tid. Man blir også stadig minnet om hvor dumme vi har vært, fordi samfunnet mener personer som faller for svindel er både dumme og godtroende.

Jeg kan også se en forskjell på det å føle seg dum, og å gjøre noe dumt. Hvis man føler seg dum blir det en personlig karakteristikk av en selv, som er fryktelig smertefull for den som opplever det slik. Hvis man derimot definerer at man har gjort noe dumt, og ikke ser på seg selv som dum, er det lettere å føle empati med seg selv.

Som jeg har nevnt tidligere i boken, så er det grunnlag for å tro at det er smarte personer som faller for kjærlighetssvindel. Det er derfor ikke grunnlag for å tro at den som faller for svindel er dumme.

Sjokk

For mange ofre blir det et sjokk når de oppdager at nettkjæresten ikke er den vedkommende gir seg ut for å være, og på grunn av det utvikler et traume.

I denne sammenheng snakker jeg om et psykisk sjokk. Her er en definisjon på sjokk fra Det store Norske Leksikon:

«Sjokk, meget sterk, psykologisk reaksjon som kan sees ved plutselige ytre hendelser som er truende, skremmende eller som innebærer trussel eller tap».

For personer som reagerer med sjokk er det på samme måten som dyr opplever når de føler seg truet.

 • Frysreaksjon – apati
 • Fryktreaksjon – panikk
 • Kampreaksjon – aggresjon, sinne

Hvordan sjokket arter seg er ulik fra person til person. Det kan være følelser av forvirring, uklarhet, en overveldende følelse av angst («følelse av uro, anspenthet og nagende forventning om at noe farlig kan hende, eller en overdreven fryktreaksjon på en hendelse») og ekstrem urolig atferd hvor personen som opplever dette kan springe hodeløst omkring. Ofte kan personen som opplever reaksjoner som er preget av angst begynne å hyperventilere (svært raskt og dypt åndedrett).

Noen kan oppleve å bli apatisk, hvor personen virker fjern og er stille med en følelse av å ikke greie å bevege på seg.

Noen kan oppleve å få et sterkt sinne som ikke kan kontrolleres.

Hvis du føler at sjokkreaksjonen er preget av forvirring, en svikt i evnen til å oppfatte stimuli og føler deg desorientert, blir dette kalt for en akutt belastningslidelse. Dette skjer i løpet av minutter og vil normalt bli borte i løpet av 24 – 48 timer. I ettertid kan hukommelsen oppleves å være dårlig.

Stress

Noen ofre for kjærlighetssvindel går med på seksuelle bilder og videoer hvor de masturberer foran kamera, som er å anse som et seksuelt overgrep. Dette materialet blir raskt svindlerens hovedinstrument og brukt for å kreve en løsesum. Hvis betalingen ikke blir gjort, vil bildene og/eller videoen bli publisert på Internett, eller på sosiale nettverk.

Dette kan føre til et enormt stress i ofrenes liv. De blir redde for at familie og venner skal få se disse bildene og/eller videoen, og følelsen av skam kan bli overveldende.

Men hva er egentlig stress?

Professor i Klinisk Psykologi Per Einar Binder ved Universitetet i Bergen sier følgende om stress:

«Det er når vi er i situasjoner som overskrider vår mestringsevne. At vi står på, prøver å få noe til, og så opplever vi å ikke ha ressursene til å få det til».

Hva skjer når vi stresser?

«Da mobiliserer kroppen ved at du får frigjort blodsukker i blodet, musklene gjør seg klar for innsats, blod pumpes ut til musklene. Og dette er kjempebra når du skal komme deg vekk fra en løve, men når du sitter og har eksamen så er det ikke den responsen du trenger».

Vi behøver noe stress i hverdagen vår, det er det som blant annet får oss til å stå opp om morgenen. Det er viktig å evne å stresse ned for hver gang man opplever stress, men når man opplever å bli svindlet kan det for mange ofre føre til at man blir kronisk stresset over tid.

Kronisk stress over tid gjør at du mest sannsynlig har problemer med å sove om natten. Du blir liggende og tenke. Binder sier følgende om det:

«Da får vi ofte en god del negative følelser vekket og depresjon kan dukke opp. Særlig hvis du får negative følelser iblandet mye selvkritikk».

Professor Åsa Hammar i klinisk nevropsykologi ved Universitetet i Bergen mener at det å gå lenge med depresjon ikke er bra, og anbefaler at personer som opplever dette går til behandling.

Hun har videre forsket på hukommelsen og hvordan høye nivåer av stresshormonet kortisol kan påvirke den.

«…kortisol kan hindre utviklingen av nye hjerneceller i et område i hjernen som er viktig for hukommelsen».

Så stress kan blant annet over tid påvirke din evne til å huske.

Bekymring

Det er ikke ende på alle bekymringene som kommer når man blir svindlet. Det kan variere fra offer til offer når bekymringene starter, men for meg begynte de like etter at jeg hadde sendt det største beløpet på 280 000 kroner.

Jeg ble veldig redd for økonomien og fremtiden min. I tillegg så var han soldat, som var på farlige oppdrag hele tiden, og jeg var bekymret hver gang jeg ikke hørte noe fra han. Noen er redd for å måtte selge huset for å betale gjeld. De som har barn kan bli bekymret for barna, fordi det er blitt sendt penger som skulle være arv. De blir bekymret for hva barna vil si, og for reaksjonene deres.

Dette fører også til et enormt stress i hverdagen, hvor vi får problemer med å sove på grunn av alt det mentale stresset ved å miste kontrollen over livene våre.

Følelsesmessig krenkelse

Noen ofre reagerer med et sterkt sinne som kan lede dem til å ta kontakt igjen med svindleren for å ta hevn og prøve å få tilbakebetalt pengene sine. Noen ganger når denne kontakten inntreffer, vil svindleren åpent innrømme bedrageriet og erklære at han aldri var forelsket i offeret. Slike uttalelser kan være skadelige både emosjonelt, og mere alvorlig, på det åndelige planet.

Når noen føler seg krenket er det en subjektiv opplevelse og kan oppleves ulikt fra person til person ut ifra hvilke situasjoner man er i. I tillegg til at ofre opplever en subjektiv smerte, innebærer krenkelse også en fornemmelse av ondsinnet intensjon. Når ofre oppdager at de er blitt svindlet, så vil mange føle det som et overtramp fordi det er gjort i den hensikt å gjøre vondt.

Skam

Det er markante ulikheter som skiller mellom begrepene skam og skyld, og den viktigste forskjellen ligger i personens opplevelse av følelser. Både skam og skyld er selvbevisste og moralske følelser, hvor skyld forbindes med personens atferd og skam knyttes til personen selv. Begge følelsene både ivaretar og beskytter og er tidvis en hindring for menneskets måte å utfolde seg i livet på.

Skam er blitt kalt vår eneste medfødte moralske følelse. Finn Skårderud skiller mellom den gode skammen og den dårlige skammen.

Den gode skammen er «den preventive skammen, den som forebygger uønskede avsløringer. Dette er respekten for andre og seg selv».

Den dårlige skammen «rommer skamreaksjonen, den aktuelle – og akutte – reaksjonen knyttet til å føle seg avslørt, i unåde i forhold til andre eller seg selv. En slik skam kan kjennes ødeleggende og anta patologisk karakter. Skam er ikke bare knyttet til den gode selviakttakelse, men også til den mer ondartede blottstillelsen, til frykten for å bli avslørt som en annen enn den jeg vil være.»

Jeg var veldig redd for å bli avslørt som en person som var grådig, som ble fristet av gull og grønne skoger. Jeg hadde faktisk veldig lyst på de gullbarrene, og det var i begynnelsen vanskelig for meg å akseptere at jeg kan la meg friste av noe. Det var lettere for meg å akseptere at jeg var godtroende og naiv.

«Skammens vesen er knyttet til selviakttakelsen, å se seg selv med andres blikk. Den akutte skammen utløser en kroppslig lengsel etter å bli borte, å dekke seg til og «å synke i jorden».

Min reaksjon like etter svindelen var å synke ned i et svart hull. Det var veldig vondt å være der, men samtidig så var det ingen andre der heller. Jeg behøvde ikke å forholde meg til andre enn meg selv og min egen smerte. Skammen var altomfattende som om ikke annet fantes akkurat der og da.

Skam er også knyttet til lav selvfølelse.

Forfatter Ebba Haslund sier i en artikkel i aftenposten.no at «når du har dårlig selvbilde, opplever du skam over alt.»

Jeg har alltid hatt et dårlig selvbilde fra jeg var liten jente og til i dag, og jeg har skammet meg mye.

I en artikkel av Bente Holm Svenbalrud i aftenposten.no skriver hun blant annet dette om skam:

«Ifølge Robert Solomon er skam følelsen å ha sviktet og ikke være bra nok. Når du retter pekefingeren mot deg selv og sier: «Du har gjort noe galt», samtidig som du opplever at det som er gjort viser til en feil eller mangel ved deg selv.»

«Vi kan føle skam over andre i den grad vi opplever at feilen eller mangelen reflekterer tilbake på oss. Vi ber andre skamme seg når vi vurderer at det de har gjort viser til feil eller mangel hos den andre».

Jeg følte at det måtte være noe grunnleggende feil med meg som kunne sende penger til en vilt fremmed person. Det at utenforstående reagerte så sterkt på hendelsen forsterket skamfølelsen enda mere. Jeg følte jeg sviktet meg selv, men også at jeg sviktet andre, fordi jeg trodde jeg var bedre enn dette.

Kjærlighetssvindel skaper sterke reaksjoner i samfunnet. Det er ganske vanlig at ofrene skammer seg så mye at de ikke vil snakke om hva de har gjort, fordi de frykter samfunnets fordømmelse. Men hvem er det som egentlig fordømmer? Det kan virke som om de som fordømmer også sliter med følelsen av ha feil og mangler og ikke føler seg bra nok. Da vil jeg tro det er veldig mange som sliter med skam i dag.

Følelsen av skam og ikke minst skyld påvirker også nettverket man har. Selv om noen ofre opplever å få støtte fra familie og venner, er det ofte mangel på støtte som er mest vanlig. Situasjonen forverres ofte av mangel på forståelse og støtte fra både samfunnet så vel som venner og familie som er klar over offerets kjærlighetsaffære. Staheten til offeret som vil fortsette med forholdet leder til en forstyrrelse av en tidligere godt vedlikeholdt familie og sosiale forhold.

Mange forteller offeret at de var dumme. Når offeret er en forelder kan det oppstå situasjoner hvor barna ser at oppsparte penger forsvinner og beskylder forelderen for ikke å lytte til råd og advarsler som de har fått. Situasjonen kan eskalere til å skape uforsonlighet i familien.

Tap av tillit til andre

Offeret føler seg ofte skyldig for ikke å være i stand til å forstå at det er svindel og for å bli involvert i utgangspunktet. Av disse grunner vil flere som har falt for denne type svindel miste tillit til seg selv. De er ikke lenger trygg for at de tar gode avgjørelser, de mister evnen til å være rasjonelle i situasjoner og personer som de støter på, og ikke overraskende, mister de tillit til andre, trekker seg inn i seg selv og sin egen ensomhet.

Skyld er en sentral del i kjærlighetssvindel, og jeg vil gå nærmere inn på det.

Her er en definisjon om skyldfølelse tatt fra Wikipedia:

«Skyldfølelse er en kognitiv eller følelsesmessig opplevelse som oppstår når en person oppfatter eller tror, det være seg reelt eller ikke, at han eller hun har brutt en eller annen moralsk standard, og har en vesentlig grad av ansvar for at denne overtredelsen har skjedd».

Jeg fikk masse skyldfølelse etter svindelen. Jeg løy blant annet flere ganger til min bank, da de spurte meg om jeg kjente personen jeg ville sende pengene til. Jeg visste ikke hva jeg skulle svare med det samme, og grublet en hel dag. Jeg var helt desperat etter å få sendt disse pengene, for de skulle være til flybillett til «nettkjæresten» min.

Så jeg fant ut hvordan jeg skulle gjøre det. Jeg sa jeg hadde kjent personen jeg skulle sende pengene til i mange år, og påstod også at jeg hadde vært i Ghana mange ganger og snakket med han om forretninger.

På bakgrunn av informasjonen jeg gav dem sendte banken pengene til Ghana. Jeg har aldri vært i Ghana, og har aldri møtt den personen jeg sendte pengene til. Jeg løy, og det er denne løgnen som har skapt skyldfølelse i meg i ettertid. For å få tak i penger til flybillett solgte jeg blant annet bilen min, som hadde heftelser i lån som ikke var ferdigbetalt.

Denne summen hadde jeg tenkt å betale når «nettkjæresten» kom til meg, Han hadde lovet å betale tilbake hele beløpet jeg hadde lånt til han. Men han kom ikke, og da fikk jeg problemer med å betale lånet på bilen. Det gjorde at jeg laget problemer for han som kjøpte bilen av meg. Det skapte også mye skyldfølelse i meg i ettertid. Jeg fikk etter hvert betalt lånet, men det gikk mye lenger tid enn hva jeg hadde tenkt. Jeg vil takke familien til dem som kjøpte bilen av meg for medfølelse og omtanke for min situasjon.

Jeg lånte også penger for å sende til «nettkjæresten», og det var penger som jeg ikke hadde muligheter til å betjene. Jeg opplever min handling som svært ansvarsløs, men samtidig så vet jeg at jeg var manipulert og presset til å gjøre dette.

Frykt

Denne følelsen vil gjerne komme når du føler deg truet. Tidligere hjalp frykt oss til å overleve for å komme oss vekk fra rovdyr. I dag kan vi blant annet bli redde for personer som man ikke vet hvor man har, og som vil skade oss, og når situasjoner føles uoverkommelige.

Når man opplever noe traumatisk, som mange ofre for svindel gjør, så er frykt veldig vanlig.

Nettsiden «Følelseskompasset» sier dette om frykt:

«Frykt kjennes ofte som hjertebank, rask pust, kalde hender og føtter, og tørrhet i munnen. Det kan også føles som om det er for mye energi på innsiden som vil ut. Ved veldig sterk frykt kan man oppleve svimmelhet, tunnelsyn, sterk kvalme og lignende. I mildere former kan frykt oppleves som mistenksomhet, uro eller årvåkenhet».

En vanlig måte å reagere på er at hvis man føler at man ikke mestrer faren man er i eller føler man ikke kan komme seg unna, er å bli aggressiv og angripe eller å gjøre det helt motsatte, som er å gi opp og underkaste seg.

Det er ulike typer frykt. Det kan være den frykten man opplever i øyeblikket, som kan være til hjelp for oss. Frykten kan også være en reaksjon på noe som hendte for lenge siden og da oppleves den som problematisk. Et eksempel kan være at lenge etter at ofre for kjærlighetssvindel har avsluttet kontakten med svindleren, så kommer en ny venneforespørsel på Facebook, som de ser med en gang er en svindler. Dette kan forårsake ny frykt i dem, fordi de tror den personen er ute etter å skade dem.

Frykt kan også være en sekundær følelse, som skjuler en annen følelse vi har. Den kommer fordi vi blir redde for å kjenne på en annen følelse, som kan være at vi er redd for å bli sint, for å vise tristhet, eller skam. Sekundær frykt kan også kalles for angst.

Hva gjør så angst med oss?

«En av de vanligste sekundærfølelsene vi har er angst, som også kan kalles sekundær frykt. Dette innebærer altså at du er redd for å føle på noe eller komme i en situasjon der du føler på noe, og kroppen sier ifra til deg «ikke gå dit! Gjør alt du kan for å unngå å kjenne på det!»

Angsten hindrer oss fra å kjenne på den primære følelsen, som kan være sinne, tristhet eller skam.

Selvmordstanker og/eller PTSD

Når ofre for kjærlighetssvindel forstår at de er blitt svindlet, føler mange på en dyp skam, negative følelser og et tap av selvtillit. Mange ofre får selvmordstanker, mens andre får symptomer på post traumatisk stress (PTSD).

Ofte så har samfunnet en tendens til å gjøre narr av offeret og dette kan føre til en følelse av fremmedgjøring. Mangelen på forståelse kan føre til at ofre for kjærlighetssvindel føler seg annerledes, som kan føre til at de mister selvtillit og tror at de har gjort mange dårlige valg i livene deres. Alle disse emosjonelle tegnene kan føre til problemer som depresjon eller angst, som resulterer i tap av arbeidsproduktivitet, og sosialt engasjement.

Svindelen kan i noen få tilfeller ende med at offeret tar livet av seg.

PTSD

Her er en definisjon på PTSD tatt fra helsebiblioteket.no:

«Post-traumatisk stresslidelse (PTSD) er en psykisk helsetilstand som utløses av en traumatisk hendelse du enten har opplevd selv eller har vært vitne til. Mange forbinder PTSD med voldtekt eller krig, men noen kan for eksempel få PTSD hvis nære personer plutselig dør eller du blir involvert i en trafikkulykke».

Normalt får de fleste symptomer like etter en hendelse, mens med noen kan symptomene ikke dukke opp før flere måneder eller år i etterkant.

Symptomer på PTSD:

 • Du kan oppleve å få «flashbacks», der du gjennomlever hendelsen på nytt, og få mareritt om det du opplevde. Det er ulike reaksjonsmønstre på PTSD. Noen personer prøver å la være å snakke om eller tenke på hendelsen, og av den grunn unngår personer eller steder som kan minne dem om opplevelsen
 • Du kan få en følelse av at du stadig må være på vakt, bli anspent eller nervøs, eller du kan bli irritabel og sint
 • Det er noen som isolerer seg og kan utvikle lav selvfølelse.
 • Det kan også forekomme fysiske symptomer som svimmelhet, kvalme eller hodepine. Hjertet kan føles som det slår veldig fort eller hardt
 • Du kan få problemer med å sove og konsentrasjonsevnen kan bli dårligere

Hvis symptomene forverres og vedvarer over tid, og påvirker hva du gjør i hverdagen, da kan du ha PTSD. Dette er også en tilstand som kan komme samtidig med angst, eller når du tar medikamenter eller drikker alkohol i større mengder.

Hvis symptomene ikke er så sterke kan man vente litt med å gå til behandling, men det blir anbefalt å søke profesjonell hjelp hvis symptomene forverres og varer mer enn tre måneder. Det er også viktig med god støtte fra familie og venner, i tillegg til å snakke ut om det som skjedde. Noen kan slite med å åpne seg, men det er veldig viktig at man gjør det.

Selvfølelse

Tegn på lav selvfølelse:

 • Du opplever det som vanskelig å ta imot ros og anerkjennelse
 • Du undervurderer deg selv, og trekker deg unna mennesker
 • Det er problematisk for deg å si hva du mener
 • Du kan kjenne deg liten og ubetydelig i mange situasjoner

Når man har lav selvfølelse er man klar over dette daglig, men man vet ikke eller våger ikke å ta et skritt ut av det. Man vil gjerne føle seg bedre og være tryggere på seg selv, men finner det vanskelig å gjøre noe med det. Det som også kan skje med mange ofre for kjærlighetssvindel, er at de blir så ekstremt opptatt av hva andre tenker om de, at de blir helt fanget i det. Dette tar mye energi og bidrar til at livskvaliteten forringes betraktelig.

Psykolog Tage Wester sier følgende om selvfølelse:

«Den gode selvfølelsen fungerer som «psykens immunforsvar». Har du lite av det takler du gjerne mye dårligere motgang og kritikk».

Det gjør at vår evne til å takle motgang i forbindelse med svindelen forringes betraktelig, som kan føre til at livskvaliteten blir dårligere.

En bedre selvfølelse vil gjøre at evnen til å mestre kritikken blir bedre, og gi ringvirkninger i forhold til bedre livskvalitet.

Det er ikke dermed sagt at økonomien blir bedre, men man evner å se løsninger som man ikke kunne se tidligere. En annen ting som også er bra med god selvfølelse er at man blir snillere mot seg selv, og ser verdien av å ivareta både kroppen og sjelen. Ikke minst blir det enklere å forholde seg til all kritikken man møter fra andre.

Føler man at man har verdi som menneske så behøver man ikke å forsvare sine handlinger overfor andre, fordi man vet at man alltid gjør sitt beste. Så når noen sier at ofre for kjærlighetssvindel er naive, godtroende og kanskje også dumme, så vil man ikke bry seg så mye om det, fordi det er bare en selv som kan definere hvem man er.

De opplever tapet av relasjonen til svindleren som ekte sorg

Ofre for svindel mister ikke bare penger, men opplever også at relasjonen til svindleren opphører. Dette tapet ligner på det samme som når en man elsker forsvinner ut av livet ens. Ulikt fra person til person vil følelsene ha varierende former og bli oppfattet som blant annet sinne, svik, mistillit, eller skam. Det er situasjoner hvor involveringen eller prosessen ved å forelske seg er svært intens. Sviket av tillit når svindleren forlater offeret oppleves som sann sorg.

Noen sliter med å se den virkelige personen bak den falske fasaden, selv om de blir fortalt at det er svindel. De syns det er vanskelig å gi slipp på svindleren, blant annet på grunn av de gode følelsene man fikk av å være i relasjonen.

For meg ble det en merkelig opplevelse når jeg fant ut at mannen jeg hadde forelsket meg i var en svindler. Jeg vil si at jeg opplevde en sorg over tapet av relasjonen. Siden mannen jeg kommuniserte med ikke var David, men en helt annen, følte jeg ikke sorg i forhold til han for han var jo bare en illusjon. For hvordan kan jeg sørge over en mann som var oppdiktet?

Men jeg sørget. Kanskje fordi jeg hadde så mange forventninger til oss to. Jeg drømte om å bo sammen med han og ha et godt liv og jeg hadde håp om at det ville skje. Alle disse drømmene mine ble knust og ødelagt. Jeg følte også sorg over å bli lurt av en mann som jeg trodde var min store kjærlighet, min soul mate. Jeg trodde vi var ment for hverandre også viste det seg at han bare brukte meg for sin egen vinning. Det var hardt å gå igjennom disse følelsene. Jeg følte meg veldig sårbar og misbrukt.

Evalusjonspsykolog Leif Edward Ottesen Kennair sier følgende i en artikkel i nhi.no om kjærlighetssorg:

«Kjærlighetssorg er de negative følelsene man føler når den man er glad i, går fra eller avviser en. Det er ikke bare tristhet, men også sinne, skam, nedverdighet, tapt status, sjalusi, aggresjon og en rekke andre negative følelser».

Mild kjærlighetssorg kan dreie seg om skuffelse eller oppgitthet eller frustrasjon, men i kjærlighetssvindel handler det ofte om sterkere følelser av sorg. I alvorlige tilfeller er det også vanskelig å skille det fra depresjon.

Sorgen fører til at vi tenker mye negativt om oss selv, og det går utover selvbildet. Det er vanskelig å forstå at vedkommende man forelsket seg i, egentlig ikke var ute etter noe annet enn pengene våre. Mange ofre for kjærlighetssvindel sliter med å akseptere akkurat dette. Ofre opplever også å bli traumatisert av både å miste penger og relasjonen. For noen var tapet av relasjonen mye mere ødeleggende for dem enn tapet av penger.

Her er tips til hvordan komme seg over kjærlighetssorgen:

 • Kutt kontakten helt til svindleren. Ikke gå tilbake til bilder og annen kommunikasjon som minner deg om det som skjedde – avslutt prosesser som kan opprettholde bildet av det som var
 • Bruk tid for deg selv, men vær forsiktig så du ikke isolerer deg
 • Gi deg selv lov til å gråte. Føler du for å hulke og være rasende så gjør det
 • Prøv å unngå å gruble over det som har skjedd, eller kritisere deg selv for det du gjorde
 • Delta i aktiviteter som kan få deg til å føle avstand til det som skjedde
 • Aksepter at du kommer til å være lei deg og trist i en periode – det er lov å sørge
 • Når du sitter fast i vonde følelser er det mest effektivt å føle det ut og snakke med noen

Kilder til tipsene er fra Ivar Goksøyr, Leid Edward Ottesen Kennair og Andreas Løes Narum. De er litt endret og blitt tilpasset til kjærlighetssvindel.

Vær snill mot deg selv i denne sørgeperioden

Uansett om du sørger over både relasjon og person eller som meg bare relasjonen, så ta deg selv på alvor. Dette er følelser som er reelle for deg. Prøv å ignorer de som fordømmer deg for de vet ikke hva du har opplevd. Vær snill mot deg selv. Gi deg selv masse omsorg. Fortell at dette er noe du føler akkurat nå, men at det kommer ikke til å være slik resten av livet.