Psykologisk vold

«Volden antar ikke nødvendigvis synlig form, og det er ikke alle sår som blør»Haruki Murakami

Det er mest vanlig å tenke at psykiske overgrep skjer når man samhandler med hverandre i hverdagen, og ikke via nettet. Men det er blitt påvist at ofre føler svindelen som et overgrep (Whitty & Buchanan, 2012) Det er også noen ofre som har gitt utrykk for å bli mentalt voldtatt. Så derfor er det grunnlag for å si at psykiske overgrep også kan skje når personer ikke møter hverandre, som i kjærlighetssvindel. Jeg vil også nevne, at noen ofre møter sine svindlere, og har kontakt med dem over tid.

I tillegg vil jeg igjen nevne at majoriteten av kvinnene som ble intervjuet i studiet til Whitty & Buchanan (2012) hadde opplevd vold i tidligere forhold (fysisk og psykisk).

Ifølge en undersøkelse gjort av senior lektor i kriminologi Cassandra Cross og førsteamanuensis Molly Dragewicz ved Queensland Universitet i Teknologi, ligner teknikkene som brukes av bedragere i kjærlighetssvindel på voldssaker i hjemmet.

De som var med i undersøkelsen trodde alle at de hadde møtt noen spesiell, men det endte med at hver og en av dem ble svindlet for minst 10 000 dollar. Når de som utførte studiet lyttet til ofrene beskrive interaksjonen med bedragerne, så la de merke til likheter mellom kjærlighetssvindel og de psykiske overgrep som er brukt av voldsforbrytere i hjemmet.

Her er en definisjon på psykisk vold tatt fra nettsiden overgrep.no:

«Psykisk vold kan etter en vid definisjon omfatte alle måter å skade, skremme eller krenke noen på, men som ikke er direkte fysiske i sin natur. Akkurat hvor grensene går, vil variere i det enkelte tilfelle og er vanskelig å gi noe presist svar på. Atferden må imidlertid være av en viss alvorlighetsgrad. Typiske tilfeller av psykisk vold er der noen bruker en maktposisjon eller trussel til å for eksempel styre, dominere, degradere eller ydmyke andre. Andre eksempler kan være utagerende sjalusi, isolering eller emosjonell vold». 

I denne definisjonen kan jeg kjenne igjen ord som skade og krenke. Min økonomiske fremtid er blitt mere usikker på grunn av det svindleren gjorde mot meg. I tillegg ble jeg utsatt for løgner og bedrag. Han var i en posisjon hvor han brukte sin rolle til å styre meg, og jeg følte meg veldig ydmyket i ettertid av svindelen. Han ønsket å isolere meg fra min familie og mine venner, for at jeg ikke skulle snakke om det som skjedde mellom meg og han, og han lyktes veldig godt med det.

Psykiske overgrep har lenge blitt anerkjent som en viktig del av vold i hjemmet, på lik linje med fysisk og seksuell vold. Men det er ikke blitt gjort så mye forskning på psykiske overgrep i sammenheng med vold i hjemmet.

Cross og Dragewicz brukte en statistikk som klassifiserte psykisk misbruk og var konstruert av psykologer på 1990 tallet for å se om de ni hovedkategorier av misbruk som de identifiserte kunne brukes i kjærlighetssvindel.

Selv om deres intervjuer kom fra en større studie hvor ofrene ikke ble spurt direkte om psykiske overgrep, beskrev 16 av ofrene i deres undersøkelse (12 kvinner og fire menn) åtte av de ni typene psykisk misbruk.

Jeg vil her presentere fire typer av psykiske overgrep som de la vekt på.

Isolering

Bedragere til kjærlighetssvindel var raske til å ta kommunikasjonen vekk fra dating tjenesten eller sosiale media plattformer som Facebook og Instagram, og bevege seg inn i mer private tjenester som email eller chattetjenester som for eksempel WhatsApp. Isolering skjer når bedragerne oppfordrer til å holde forholdet skjult for familie og venner, og gjør at støtte nettverket brytes ned. Bedragerne  argumenterer dette på en positiv måte, med at de er seriøse og vil at offeret skal føle de er spesielle.

Det er ikke lovlig å gjøre forespørsler om penger på dating tjenester eller sosiale media, så derfor så omgår bedragerne dette ved å be sine ofre om å fortsette kommunikasjonen via email og chattetjenester. Bedragerne oppfordrer også sine ofre til å holde forholdet hemmelig.

Her er eksempel fra intervjuene:

Intervju 25: Hun (svindleren) ba meg ganske raskt om å bevege meg bort fra nettstedet til en personlig e-postadresse. Når jeg ser tilbake på hva jeg vet nå, ville jeg aldri gjøre det igjen.

Intervju 15: Og nå tror jeg at hemmeligholdelsen gjorde det enklere for han (svindleren)…fordi jeg fortalte han at mine barn ville drepe meg om de visste hva jeg gjorde, og han sa: «Du er en voksen kvinne, du behøver ikke å gjøre som barna dine sier.»

Monopolisering

Monopolisering refererer til bedragerens innsats for all oppmerksomheten de gir sine ofre gjennom dagen.

Intervju 12: Noen ganger når jeg ikke er på datamaskinen og jeg gjør andre ting, vil han spørre meg: «Å, var du på Facebook?» Han dukket opp på Facebook, og han fikk også alle detaljene mine fra Facebook. Og også når jeg ikke er på nettet kunne han noen ganger se det lille lyset lyse opp for å se om jeg er på, og han ville spørre meg: Hva gjør du på nettet?»

Degradering

Degradering er en type atferd som gjør at andre føler seg mindre verdige. Dette inkluderer verbale overgrep som navneoppringning, fornærmelser og spørsmålstegn ved ofrenes kompetanse.

Intervju 3. Han startet med å bli svært ekkel, og jeg tenkte. «Dette er ikke kjærlighet.» Og når jeg anmeldte det ble han så sint…»

(senere i intervjuet). Han fornærmet meg; det var som om han var et lite barn som ikke fikk gotteri. Han fikk raserianfall.

Intervju 11. Han var svært påtrengende og han misbrukte meg på telefonen noen ganger, det var svært forstyrrende, jeg ble svært urolig. Han holdt det gående til jeg ikke hadde noen flere penger å sende han.

Emosjonell eller mellommenneskelig tilbaketrekning

Mens de ovennevnte teknikkene er aktive, involverer psykisk misbruk også passiv taktikk, Kjærlighetssvindlerne kuttet all kommunikasjon med sine ofre i perioder.  Det resulterte i at ofrene ble engstelige i forhold til hvordan statusen for forholdet var eller hvordan nettkjæresten hadde det.

Intervju 6: Det var bare emailer i starten og så ble hun (svindleren) borte i to uker og jeg visste ikke hva som skjedde…da kom (hun) tilbake to uker senere. Så jeg visste ikke hva som foregikk. Jeg trodde hun var blitt bortført eller noe sånt.

Intervju 24. Noen ganger hørte jeg ikke fra han (svindleren) på en uke eller sånn, så var han tilbake på nettet igjen. Jeg kunne aldri noensinne se han, og jeg brukte å spørre han om dette. Da brukte han å si: «Stoler du ikke på meg? Vi vil ha et liv sammen.»

Virkningen av psykisk misbruk i kjærlighetssvindel

Disse eksemplene gir et innblikk i dynamikken til kjærlighetssvindel. Til tross for mangel på et fysisk forhold, manipulerer kjærlighetssvindlere ofre ved å utnytte deres håp for at det skal bli et forhold og bruker psykisk manipulasjon.

Denne undersøkelsen viser at ved bruk av ikke-fysiske former for misbruk er det fullt mulig å få ofre til å sende sine svindlere store beløp. Taktikkene var helt klart overbevisende nok til å få ofrene til å sende penger. Forskning om ikke-fysisk misbruk i sammenheng med vold i hjemmet har dokumentert alvorlige konsekvenser for ofre, herunder pågående symptomer på traumer.

Ofre for kjærlighetssvindel rapporterte lignende utfall, inkludert helsemessige bivirkninger, depresjon, sammenbrudd av støttende forhold som familie og venner, arbeidsledighet, hjemløshet og til og med selvmord.

Intervju 5: Jeg er svært nær til å ende livet mitt, helt ærlig, jeg føler det fremdeles

Intervju 16: Jeg hadde en siste samtale med henne (en kjærlighetssvindler) og sa: «Jeg vil ta livet av meg», som var akkurat det jeg følte på den tiden.

Å komme seg videre

Psykologisk misbruk er en viktig del av den komplekse dynamikken i mellommenneskelig vold. Ofre for kjærlighetssvindel og ofre for vold i hjemmet får ofte skylden for forbrytelsene som blir begått mot dem. Denne undersøkelsen på psykologisk misbruk kan hjelpe oss å bedre forstå hvordan ofre blir fanget i voldelige forhold over tid og dokumentere skadene fra ikke-fysiske former for misbruk.

Sånne studier som dette er viktige for å forstå psykisk manipulasjon for å effektivt forhindre, gripe inn og respondere til både kjærlighetssvindel og vold i hjemmet.

Da jeg ble intervjuet av nettavisen nevnte jeg, at jeg følte svindelen som et psykisk overgrep. Så hvis du føler du er blitt utsatt for overgrep så er det altså tilfelle. Det er ikke bare noe du innbiller deg.