Hvordan evne å stå i ubehag når det stormer som verst!

«Riktignok har jeg møtt veggen et par ganger, men hvem har ikke det? Det er slikt som hører menneskelivet til. Vi er ikke her for å spille bingo og spise bløtkake hele tiden».Ingvar Ambjørnsen    –

For meg føltes kjærlighetssvindelen som å være ute på åpent hav i en liten jolle av en trebåt med tyve meter høye bølger rundt meg midt på beksvarte natten. Det opplevdes som svært ensomt og angstpreget, og jeg følte jeg mistet kontrollen over livet mitt.

Ofre får ofte livene sine snudd helt på hodet etter en kjærlighetsvindel. For noen blir økonomien det første de må ta tak i. For å dekke gjeld må huset kanskje selges og man må finne et annet rimeligere sted å bo. Noen har kanskje ikke råd til å leie engang, og må flytte hjem til sine foreldre.

Hvis man unngår å selge hjemmet sitt har man allikevel kanskje flere lån man må betale på som ikke var beregnet i budsjettet, som kan bety trangere økonomiske kår i mange år fremover, kanskje resten av livet. Det er også noen som må forlenge den tiden de står i arbeid, og vente med å pensjonere seg for å betale på lån.

Mens man forholder seg til ytre faktorer som man er tvunget til å gjøre noe med, så sliter mange ofre med kjærlighetssorg i tillegg.

For meg var det svært ubehagelig, men jeg lærte hvordan jeg skulle få kontroll på livet mitt, spesielt ved å vende fokuset innover meg selv. Like fullt som jeg jobber med mitt indre, og lytter innover, så er det like interessant å lytte til andre personer som kan lære meg noe nytt. Jeg deltok på et foredrag vinteren 2018 med en person som satte sitt preg på meg. Han presenterte et begrep han kalte for god hverdagshelse.

Hva er god hverdagshelse?

Mannen heter Per Anders Nordengen, er tidligere prest og nå forfatter og en av de mest etterspurte foredragsholderne i Norge, og han sier noe viktig om akkurat dette i boken sin «Psykt bra».

Der nevner han begrepet hverdagshelse, og hvordan vi kan leve med endringer i livet. God hverdagshelse er å ha det bra til tross for alt vi blir utsatt for av stress, endringer, og utfordringer i hverdagen.

Han sier følgende om dette begrepet:

«God hverdagshelse er å komme videre på tross av de uventede og ubehagelige endringene. Alle kan bli dyttet overende i livet. Kunsten er å makte å reise seg igjen. Det viktigste er ikke å unngå livets forandringer, men å leve så godt som mulig med dem. Det handler om å være mere realistisk og regne med at hva som helst kan skje med hvem som helst uten at vi bekymrer oss og tenker på det til stadighet.»

«Å leve godt med usikkerhet og med livets uunngåelige endringer, er en viktig ballast for psykisk helse. Vi må akseptere at vonde ting kan skje. Kroppene våre kan bli syke og ulykker kan inntreffe. Vi kan ikke basere livene våre bare på trygghet og forutsigbarhet. Det er ikke mulig å stoppe motvinden, men vi kan lære oss å mestre både smult farvann og sterke stormer.»

Disse ordene betydde noe veldig viktig for meg da jeg leste dem første gangen. For mange blir kjærlighetssvindelen ekstrem vond og det er ikke lett å leve med det i etterkant. Det krever noe av oss på en måte som livet aldri har krevd av oss før. Mange av oss opplever å miste lysten til å være tilstede i livet, og finner ikke mening lenger i aktiviteter vi hadde stor glede av før. Vi trekker oss tilbake inn i oss selv og inn i vår egen ensomhet og smerte.

Mange av oss forteller ikke at vi har mistet mye penger, som gjør at vi må opprettholde en maske for å holde det skjult. Når vennene våre snakker nedsettende om de som blir svindlet, må vi bare stilltiende høre på de fordømmende bemerkningene som så lettvint blir slengt ut i luften. Det gjør oss skamfulle, og flaue, og vi føler oss ikke minst ydmyket og tråkket på.

Kanskje vi vurderte å fortelle det til nettopp den ene vennen vi trodde vi kunne stole på, men så var det hun som var den mest fordømmende av de alle. Dette gjør at motet til å bekjenne skrumper inn og gjør at vi lagrer det et sted inni oss hvor vi tror ingen kan se det. Istedenfor å si dem imot klistrer vi på oss et smil som ikke føles ekte i håp om at ingen forstår hva akkurat vi har vært igjennom. Det føles vondt det også, men det er bedre enn å bli avslørt som dumme eller godtroende.

Kanskje vi har våget å fortelle det til noen få i familien, men må være forsiktig med hva vi sier til resten av familien og vennene våre. Det er slitsomt å holde ting skjult, å ikke få lov til å være en selv. Det tærer på krefter og energi. Kanskje vi også er redde for at sannheten skal komme ut, og at vennene våre skal få vite om hva som har skjedd med oss. På denne måten kan vi skape en redsel og frykt inni oss som aldri helt blir borte.

Hva gjør vi med alt dette som skjer rundt oss, som vi føler vi ikke har kontroll over? Da tenker jeg på utenforstående, familie, venner, samfunnet. Hvordan skal vi få de «der ute» til å slutte å være som de er? Sannheten er at vi kan ikke det. Vi kan ikke gjøre noe med andre samme hvor mye vi ønsker det, men det fine er at vi kan gjøre noe med oss selv. Vi kan gjøre noe med hvordan vi velger å se på andre, og hvordan vi responderer til hva andre sier og gjør. Det er faktisk der vi må begynne hvis vi skal få endret på vår egen situasjon.

Selv om alt føles veldig svart og tungt, så er det mulig å gjøre noe med det, sånn at vi kan oppleve å i alle fall få en bedre hverdag enn den vi har nå. Noen av dere kan kanskje også oppleve å bli såpass inspirert at dere velger å gjøre noe mer. Det handler egentlig om hva du vil og hvor mye du vil det. Et sted i fremtiden er det håp og optimisme hvis du er villig til å se det.

Jeg sier ikke at dette er like enkelt som en spasertur i parken en varm sommerdag. Det krever noe av deg, at du tar et standpunkt i forhold til hvordan du vil ha det. Spør deg selv nå: «Er det slik jeg vil leve resten av mitt liv? Det er viktig at du er ærlig med deg selv når du svarer. Og har du ikke vært ærlig før er kanskje dette et fint tidspunkt å begynne med å være det.

Start med å fokusere innover

Du lurer kanskje på hva jeg mener når jeg sier at jeg fokuserer innover, og at det er der endringen starter. Jeg vil fortelle nærmere hva jeg mener med det. Hvis man ikke har gjort det før, så kan det også føles rart i begynnelsen. Veldig mange av oss lar være å fokusere innover, fordi vi vil unngå å føle på smerte. Men skal vi lære noe om oss selv så er det viktig å favne hele deg, også smerten.

Hvis du setter deg ned i en stol og puster godt ned i magen, så kan det være en fin måte å begynne på. Pust noen ganger til du føler at det blir lettere å puste. Jeg liker å lukke øynene mine, for da konsentrerer jeg meg bedre. Så kan vi begynne med en kropp scanning, som er å kjenne etter hvordan kroppen har det. Kjenn etter om du føler noe spesielt noen steder. Kanskje du verker et sted, eller du kan føle det prikker andre steder, eller kanskje du legger merke til at du er sliten.

Uansett, bare legg merke til kroppen din og de signalene den gir deg. Det kan også være følelser som sinne, sorg, tristhet, raseri, glede. Bare aksepter følelsene du har. Dette er en fin måte å bli bedre kjent med kroppen din på, og være mere tilstede i kroppen din. Når du trener deg på å kjenne etter hvordan du har det i kroppen din hver eneste dag, vil du bli bedre på å se hva kroppen din trenger, og hva du selv behøver for å føle deg bedre.

Når du er ferdig med dette, begynner du å legge merke til hva du tenker på eller hvor du har fokuset ditt. Kanskje du tenker over hva du vil ha til middag eller du tenker på svindelen.

Får du tak i tankene dine? Eventuelt hva sier du til deg selv? Tror du at det er mye negativt selvsnakk i hodet ditt? Kritiserer du deg selv for å ha blitt svindlet? Det er jo ikke så veldig nyttig, er det vel? Hadde det ikke vært bedre om du faktisk løftet deg selv istedenfor å trekke deg selv ned? For å få til det så er det nødvendig å bli mere bevisst hva du tenker om deg selv, og starte med å erstatte det negative selvsnakket med mere positivt selvsnakk, for å løfte deg opp.

Du kan for eksempel si at du er en ok person, og at så lenge du gjør ditt aller beste, så kan hverken du selv eller andre forlange noe mere av deg. Dette må du gjøre hver eneste dag til det blir en integrert del av deg, og du ikke lenger behøver å tenke på det. Positivt selvsnakk nevner jeg mere om i neste kapittel.

Vis medfølelse overfor deg selv

Da du ble svindlet så var du i en svært sårbar periode av livet ditt. Du var på en måte ikke deg selv, du hadde ikke balanse i livet ditt, og du følte deg også ensom. Dette gjorde at det ble lettere for deg å miste evnen til å ta gode avgjørelser for deg selv.

Veldig mange svindlere er svært dyktige til å manipulere og lure andre mennesker til å forelske seg i dem. Det ser ut som om de blir mer og mer profesjonelle i jobben sin, som er å svindle andre personer for penger. De holder på med dette hele tiden, som gjør at de har både tid og muligheter til å perfeksjonere seg i jobben sin.

Derfor vil jeg du skal se på deg selv med mildere øyne, spesielt deg som er svært kritisk og hard mot deg selv og som straffer deg selv for det du gjorde. Slutt å bebreide deg selv! Det hjelper faktisk ikke det spor, men gjør at du føler deg mye verre. Du er ikke til hjelp for hverken deg selv eller andre når du holder på sånn.

Vær ærlig med deg selv! Innrøm og aksepter!

Det aller første jeg gjorde etter at jeg forstod at jeg var blitt svindlet var å innrømme hva jeg hadde gjort overfor meg selv. Jeg hadde vært i en benektelsesfase i en periode, men hadde ikke noe ønske om å fortsette å benekte det som hadde skjedd. Det betydde at jeg også måtte ta ansvar for mine handlinger.  

Jeg vet at jeg ble manipulert inn i noe som jeg ikke greidde å komme meg ut av, og jeg ble presset til å ta avgjørelser som jeg egentlig ikke ønsket i utgangspunktet, men det fratar meg allikevel ikke for ansvaret. Men ansvaret går mere ut på å endre meg og hindre at det skjer igjen enn ansvaret for det svindleren gjorde mot meg. Han stjal penger fra meg, og det er hans ansvar. Vi kan ikke ta for mye ansvar på oss selv, det er ikke riktig.

Det føles svært urettferdig at jeg må betale for noe som jeg aldri vil få noe som helst glede av. Men siden jeg aldri vil få vite hvem svindleren var og det gjelder de fleste andre ofre for nettsvindel også, så har vi ingen vi kan rette ansvaret mot. Samfunnet krever også at noen tar ansvar for pengene, og siden vi ikke får tak i dem som stjal fra oss, så blir vi, som jeg ser det, tvungen til å ta ansvaret selv.

Jeg mener ikke at vi ikke skal anmelde saken, eller ikke gjøre forsøk på få tak i pengene, for det må vi. Men det viser seg dessverre at i de fleste tilfeller så taper ofrene. Jeg fikk ikke tilbake pengene, så for meg handler det om å akseptere at jeg må leve med denne urettferdigheten. Verden er ikke rettferdig, og det kan være svært vanskelig å akseptere det, men skal vi komme oss videre i livet, så må det til.

Da jeg også bestemte meg for å fortelle min historie til nettavisen og senere Norsk Ukeblad, så følte jeg en enorm lettelse inni meg. Jeg var fryktelig nervøs da jeg kom inn i lokalene til nettavisen, og følte at alle glodde på meg fordi de visste nøyaktig hva jeg hadde gjort, men det var allikevel en lettelse å sitte i stolen og fortelle dette til Kjetil Mæland fra nettavisen.no.

Det var som en stor verkebyll av sorg og smerte som rant ut av meg da jeg fortalte min historie. Selv om jeg følte meg ekstrem sårbar i møte med et menneske som ikke hadde noen som helst forutsetninger for å forstå hva jeg hadde gjort eller vært igjennom, så følte jeg meg også veldig modig og brutalt ærlig med meg selv.

Faktisk så har jeg aldri noensinne vært så ærlig noen gang. Det skulle vise seg at denne gesten skulle gjøre ubehaget jeg følte inni meg mindre. Man skulle nesten tro det skulle bli verre når hele Norge fikk vite om meg og fadesen min, og forsterke ubehaget. Men ironisk nok så skjedde det motsatte for meg.

Jeg vil ikke fortelle deg at du må gjøre det samme som meg, men jeg vil absolutt anbefale at du er ærlig med deg selv og helst til noen få andre. Noen trenger å vite om dette, hva du har vært eller er igjennom av sorg og smerte. Du må bli sett av både deg selv og andre for å evne å stå i det ubehagelige.

Og ikke minst aksepter at du ikke er ufeilbarlig, at du er i stand til å feile, at du bare er et menneske. Å være menneske innebærer ikke å gjøre alt riktig til enhver tid, men å gjøre det du har lyst til, og ta litt sjanser selv om du ikke får det til eller feiler og må begynne på nytt igjen. Det er tross alt det vi lærer av, tabbene våre, feilene våre. Reis deg opp igjen, tørk av buksene dine, ta deg en pause og så går du på igjen med hevet hode. Det er ingen grunn til å skamme seg. Alle feiler, selv om ikke alle er like ivrige etter å innrømme feil.

Del og fortell til nære venner

Psykolog Andreas Løes Narum. Ivar Goksøyr og Professor i psykologi Leid Edward Ottesen Kennair sier dette i en artikkel om kjærlighetssorg publisert i Dagbladet (5 mai-2018):

– Den mest effektive medisinen om du sitter fast, er å forsøke å føle det ut og snakke med noen

Dette er kloke ord. Når man deler med andre føler man seg ikke så alene lenger.

Å dele historien din med noen er essensielt for deg. Ikke bur deg selv inne, ikke sitt alene med potteplantene dine. Det vil bare gjøre ubehaget enda større hvis du lar alt boble inni deg av vonde følelser, av sinne og raseri, av avmakt, av sorg og tristhet. Du blir ikke noe bedre av det. Du blir tvert imot syk av det, og kanskje blir du så syk at du aldri kommer deg igjen.

Jeg vet at det er mange som ikke forteller historien sin til noen, og det er trist. Du behøver ikke mer enn en god venn, som er villig til å høre på deg, som er forståelsesfull, som du kan le med, gråte med, og være sårbar med. Det er alt som er nødvendig. Men hvis du er redd for hva andre vil si, så vær sikker på at du kan stole på den personen du deler med, at det blir mellom dere to.

Jeg bare tenker hvor trist det hadde vært for meg at mine næreste venner ikke visste noe om hvor tøft og vondt jeg har hatt det. Jeg vil at de skal vite, for da kan jeg få støtte av dem, og det har vært ekstremt viktig for meg. Ikke la den sjansen gå fra deg. Du mister ikke ansikt om du forteller hva du har gjort, du gjør deg bare mere menneskelig.

En god venn vil fortsette å ha deg som venn selv om du innrømmer feil du har gjort. Kanskje du mister noen på grunn av dette, men da er ikke den personen verdt å ha i livet ditt. En god venn blir uansett og kanskje kan vennskapet også bli mere nært når du våger å være ærlig med deg selv. Det har i alle fall skjedd med meg, og jeg er veldig takknemlig for dette i dag.

Jeg har erfart at når jeg våger å vise mere av hvem jeg er, også mine sårbare sider og ting jeg ikke er så god på, så blir mine vennskap mere nære og meningsfulle. Når jeg viser at jeg ikke er perfekt, at jeg ikke får til alt, at jeg strever noen ganger i livet mitt, så åpner det opp for andre til å vise sine sårbare sider også. Det er en vinn – vinn situasjon som er bra for alle parter.

Skriv ut følelsene dine!

Noe som er til god hjelp for meg er å gi uttrykk for følelsene mine på et papir. Da kan jeg skrive akkurat hva jeg vil uansett hvor stygt jeg tenker eller føler. Det er ingen som får vite hva jeg skriver, dette er kun for mine øyne. Tankene mine er skikkelig fæle og jeg gir meg selv lov til å føle så stygt. Så lenge det er ingen andre som vil lese det, så kan jeg faktisk tillate meg å si akkurat hva jeg vil uansett hvor forferdelig det føles.

Jeg vil innrømme at da jeg sendte den siste meldingen til svindleren på Skype, så var det masse stygge ord i den. Jeg var rasende, og ønsket han bare vondt. Etter det blokkerte jeg han fra Skype og har aldri hatt kontakt med han siden. For jeg vet at det ikke ville ha vært til hjelp for meg å fortsette å kalle han for stygge ting.

Jeg er av den oppfatning at hvis jeg hadde opprettholdt kontakten med han, så ville jeg blitt enda mere rasende, og føle på enda mere apati eller i verste fall så hadde han lykkes å svindle meg igjen. I tillegg til det så tror jeg at det jeg sender ut det får jeg tilbake.

På bakgrunn av dette anbefaler jeg deg å kutte kontakten så fort du skjønner det er noe som ikke stemmer eller blir utsatt for svindel, og/eller overfører penger til han/henne. Gi slipp! Jeg mener oppriktig at det er til det beste for deg.

For deg som ikke liker å skrive så anbefaler jeg å ta kontakt med en terapeut eller psykolog for å sette ord på følelsene dine og bearbeide dem. Det tipset gjelder egentlig for dere alle. Det er godt å få hjelp av profesjonelle sånn at man kan lære seg verktøy til å takle den utfordrende hverdagen sin, spesielt til det man føler man ikke kan dele med gode venner. Følelser trenger å bli anerkjent og ikke undertrykt. Man må også finne en måte å akseptere det som skjedde og slutte fred med seg selv. Hvis ikke så vil du gjøre det svært vanskelig for deg selv.

En annen ting, som jeg vet hjelper mange, er å mosjonere eller gå turer i skog og mark. Jeg elsker å gå turer i naturen, det hjelper på humøret og jeg føler meg i ett med naturen. Samtidig så får jeg ut masse spenninger fra kroppen og føler meg generelt bedre etter en tur.

Fyll sjelen din med nærende opplevelser

Hva annet kan man gjøre for å evne å stå i ubehaget? Jo, man kan fylle sjelen sin med nærende opplevelser, som for eksempel konserter, teater, møte gode venner. Ikke bare gir man seg selv noe som er godt og nærer sjelen, men man glemmer også hva man står i for et øyeblikk. Problemene forsvinner ikke av den grunn, men du vil føle deg bedre for en stund. I tillegg til at du faktisk mener du fortjener å gi deg selv noe godt. Det innebærer at du tillater deg selv slike øyeblikk av små gleder i hverdagen.

Ettersom tiden går så vil opplevelsen komme mer og mer i bakgrunnen helt til du ikke tenker på den hver eneste dag. Å fylle sjelen din med nærende opplevelser er også en måte å ivareta deg selv og dine behov på.

Det er også denne måten du lader deg selv opp igjen på. Man blir sliten av å bli kjærlighetssvindlet, og det kan også føre til utmattelse, og vi kan bli så slitne at vi ikke engang orker å gå på jobb. Per Anders Nordengen mener at når man brenner seg helt ut så er man død. Da er det ikke mere igjen, vi er borte. Da er det bedre å se for oss at vi har et batteri som trenger å lades opp når batteriet er tomt, når vi er utladet. Da vil vi igjen få mere energi og overskudd som vil hjelpe oss til å takle hverdagens utfordringer.

Gjør noe for andre mennesker som trenger deg

Når man blir kjærlighetssvindlet er det lett å bli selvopptatt, fordi man har det så vondt og har så mange utfordringer i hverdagen. Derfor er det lett å falle i en felle der man bruker andre. Som offer for nettsvindel ble man utnyttet, men man kan også bli til en person som utnytter andre. Vær forsiktig så du ikke lar din frustrasjon gå utover andre.

En måte å gjøre noe med dette på, er å bli oppmerksom på at det ikke bare er du som sliter i hverdagen, men at det finnes mange som har utfordringer.

For meg føles det ekstremt meningsfullt å drive nettsiden min. Her får jeg skrevet om mine erfaringer som er nyttige for andre, informere om kjærlighetssvindel, og hjelpe andre som sliter. Jeg føler at noen har bruk for meg. Det hjelper å være noe for andre, å gjøre noe meningsfullt. Det gir mye glede og jeg vet også hvor viktig det jeg gjør er for andre.

Så tenk på det! Hvem i din omgangskrets trenger ekstra hjelp? Er det kanskje et Sykehjem som har behov for å høre noen lese en bok for dem? Eller finnes det annet frivillig arbeid du kunne engasjere deg i? På denne måten vil du finne ut at alle sliter med noe, at alle har utfordringer og at du ikke er alene om det. I tillegg til at du vil føle at noen har bruk for deg, at du er bra nok for mange, at du duger til noe. Det vil også gjøre deg mindre selvopptatt noe som er bra for deg.

Om det å være perfekt

Jeg tror mange av oss bestreber oss på å fremstille oss selv som perfekt. Se bare på Facebook og hva vi publiserer om oss selv. Det er som regel noe vi har fått til og er stolte av. Men sier vi hele sannheten eller er det noe vi holder tilbake? Gir vi hverandre halve sannheter fordi vi ønsker å fremstille oss som bedre enn vi er?

Jeg tror vi lar være å si noe om hva som ikke er så bra, fordi det er sårbart og nakent, og fordi vi feilaktig tror at det har noe med svakhet å gjøre. Det kan også være vondt å se seg selv i andres øyne, og kanskje beskytter vi både oss selv og andre ved å la være å gå i dybden. Det er mere behagelig å surfe på overflaten der solen alltid skinner, og livet går på skinner.

Når vi sliter i hverdagen, så har vi på en måte feilet. Men det vi ikke tenker på, er at ingen er perfekt og har perfekte liv. Selv kjendiser med glamorøse liv sliter med et eller annet. Hvis vi evnet å akseptere oss selv i større grad, ville det ikke være nødvendig å fremstille oss bedre enn vi i realiteten er.

Det er ikke din feil og det er ikke noe galt med deg

Jeg har lyst til å si til deg, som er blitt utsatt for svindel og/eller blitt svindlet at det er ikke din feil og det er ikke noe galt med deg. Jeg har tenkt at det måtte være noe grunnleggende galt med meg som greidde å bli så grundig lurt som jeg ble. Men etter hvert har jeg begynt å rette pilen mot der den skal være. Det er de som svindler som har et problem. Prøv å ikke slå deg selv i hodet på grunn av at du har tatt avgjørelser som gir deg store konsekvenser i ettertid. Jeg vet hvor tøft du har det. Jeg vet hvor lett det er å skylde på seg selv.

Men det sier jeg deg. Det hjelper ikke. Det bringer bare enda mere byrder på dine skuldre som er tunge nok fra før. Velg heller å se på deg selv med godhet og varme og gi deg selv kjærlighet og omsorg. Du er et godt menneske og du er ikke den som utnytter andre for å få fordeler. Velg å se på dette som en lærdom i livets harde skole og gå videre.

Styrk heller selvbildet ditt og våg å være åpen for det du blir utfordret på i hverdagen til familien din og vennene dine, spesielt de du vet vil forstå. Det hjelper å snakke med mennesker som evner å ikke dømme deg for dine valg, men som ser deg for det gode mennesket du er. Når du gjør deg selv sterkere vil du heller ikke være redd for at det skal skje igjen. Det er mine råd til deg.

Krev å få livet ditt tilbake. Begynn med å sette grenser for deg selv i forhold til hvem du ønsker å ha i ditt innerste nettverk. Rett også fokuset på den du er og ikke det du gjør. Hvis du liker deg selv vil også andre like deg, uansett hva du har gjort. Da blir fokuset på hvem du er og ikke på handlingene dine.

Still spørsmål til deg selv:

Hva er viktigst for deg? For meg er frihet til å være den jeg er det aller viktigste. Og for deg?

Hva vil gjøre deg glad? Jeg blir glad når jeg ivaretar meg selv. Og deg?

Hvem ønsker du å være? Jeg ønsker å være ærlig og sann i forhold til meg selv og andre. Og du?

Hva slags liv ønsker du å ha? Jeg vil ha et godt liv som innebærer gode relasjoner til andre. Og du?

Når du svarer på disse spørsmålene vil du bli bedre kjent med hvem du virkelig er og hva du ønsker i livet ditt. Dette vil også hjelpe deg til å forstå de valgene du har tatt tidligere i livet ditt, og gjøre deg mere bevisst på om du vil fortsette som du har gjort eller om du behøver å endre på noe.

Du behøver ikke å fortelle svindel opplevelsen til alle, men du må gjøre noe for å bli hel igjen. Du må bestemme deg for å gjøre noe som løfter deg ut av dette, og det kan du ikke overlate til andre, for da vil det aldri skje. Det må begynne med deg selv.

Noen siste ord på veien til god hverdagshelse

Det jeg har lært mest denne tiden er at det kunne vært verre. Det har hjulpet meg mange ganger når det har svartnet for meg å tenke slik. Jeg har også blitt mye mere realistisk etter svindelen. Hvis du skal helbredes på ordentlig, så er det faktisk en forutsetning. Du må også slutte å være så tillitsfull til alle du møter på din vei, og si klart ifra når andre går over grensene dine. Du behøver ikke å være venn med alle, kun med dem som du stoler på. Så vær kresen når du velger venner.

Det begynner i skrivende stund å nærme seg et år siden jeg forstod at jeg ble svindlet. Jeg har det mye bedre med meg selv nå, og det er fordi jeg bevist har jobbet med meg selv på det psykologiske planet og jeg har vært i en endringsprosess som jeg fortsatt er i. Problemene er ikke borte, ubehaget er ikke borte, men jeg føler meg oftere glad enn tidligere. Jeg føler meg også trygg på at jeg vil lykkes med å betale gjelden, som er viktig for meg, og også skape noe nytt i livet mitt.

Jeg vil påstå at jeg har en god hverdagshelse, selv om livet mitt har problemer. Jeg står som en påle og føler meg trygg på meg selv, og har beina godt plantet i jorda. Svindelen har gjort meg mere realistisk og mindre naiv. Jeg kan fortsatt være godtroende, men det spørs hvem jeg snakker med. Jeg stoler ikke på noen jeg ikke kjenner før jeg har blitt godt kjent med dem, for å beskytte meg selv.

Mine relasjoner har vokst og blitt enda mere berikende og nære. Jeg har lært at det jeg ønsker mest i livet er gode relasjoner til venner og familie, og evnen til å skape noe selv av mine egne hender. Det er mine høyeste ønsker i dette livet og gjør livet mitt både rikt og meningsfullt.

Jeg vil ønske det samme for deg. Jeg håper disse tipsene er noe du kan bruke i ditt eget liv for å få en god hverdagshelse. Det aller, aller viktigste jeg vil si til deg nå er: Slutt med å kritisere deg selv! Slutt med å føle skam! Slutt å føle skyld! Vær isteden den aller beste vennen du kan ha i livet ditt. Du skal fortsette å leve med deg selv til du en dag ikke er på jorden lenger, og da er en bestevenn godt å ha.

Det er altså fullt mulig å gjøre noe med en kjærlighetssvindel, for å bedre livskvaliteten din, og jeg håper virkelig at mine råd vil være til god hjelp for deg. Husk at du er et unikt menneske, som fortjener det aller beste livet kan gi deg. Ikke la deg definere av andre mennesker som kritiserer deg.

Det er du som bestemmer hvem du er, og hvem du vil være. Hvis du også bestemmer deg for å vokse med utfordringene og lære av dem, har du alle muligheter for å få en mye bedre livskvalitet. Jeg har alltid vært ambisiøs, men har slitt med dårlig selvfølelse og manglende drivkraft til å få til drømmene mine. Jeg valgte å bruke en tragisk livshendelse til å vokse som menneske, og har uten å være klar over det, også fått mere kjennskap til hva jeg ønsker i livet mitt. Svindelen har åpnet opp vinduer som før var lukket, og derfor er jeg takknemlig for at jeg fikk denne utfordringen.