Hva slags personlighet har en kjærlighetssvindler?

«Du skylder deg selv å ha like mye mistillit til dårlige mennesker som tillit til gode»      –  Isokrates  –                             

Det skrives mye i media om hva slags type mennesker som faller for nettsvindel. Jeg syns det er like så interessant å belyse personligheten til de som svindler og spesielt i kjærlighetssvindel. Det er ikke lett å vite hva slags mennesker man har med å gjøre, siden de fleste ofre aldri møter på dem. Men jeg tror det er mulig å finne ut noe ved å se på hva slags atferd bedragere viser.

Historien om Simon Leviev eller Shimon Yehuda Hayut som er hans egentlig navn, som svindlet Cecilie Schrøder Fjellhøy for 2,1 millioner, skiller seg ut. De møttes flere ganger den tiden de hadde kontakt med hverandre. Sarah ble også utsatt for falske hensikter av sine svindlere. I begge disse tilfellene viste svindlerne bl.a en total mangel på empati, manipulerende atferd, bruk av trusler, og misbruk av andre mennesker for å få fordeler som bare gagnet dem selv.

Denne type atferd ligner på personlighetstrekk fra den mørke triaden, som blant annet er narsissisme og psykopati eller en ren manipulerende atferd som kalles for manipulator. Dette vil jeg ta opp senere i dette kapittelet.

En av årsakene til at jeg ønsker å skrive om dette, er blant annet fordi majoriteten av kvinner som ble intervjuet i forbindelse med kjærlighetssvindel i studiet til Whitty og Buchanan (2012) hadde vært utsatt for vold i tidligere forhold (fysisk og psykisk vold). Jeg går også ut ifra Archer sin påstand om at bedragere er manipulerende personer som misbruker ofre.

Et annet aspekt er at ofre kan bli mere bevist på årsaken til hvorfor de følte seg tiltrukket av denne type mennesker, og siden mange har vært utsatt for psykisk og fysisk vold i tidligere forhold, kan det hjelpe ofre til å forstå seg selv bedre. Ut ifra utgangspunktet at bedragere er misbrukere, så er det også interessant å spinne videre på det.

I tillegg vil jeg nevne at jeg selv har vært i et forhold hvor kjæresten hadde psykopatiske trekk, hvor jeg ble utsatt for psykisk vold. Det var kun en gang jeg opplevde å bli truet fysisk. Jeg husker ikke hva vi snakket om, men han holdt i alle fall en finger tett opp mot ansiktet mitt, og det var så nært at det var veldig ubehagelig.

For å få fingeren vekk, så bokset jeg til han. Jeg var ikke klar over at jeg slo til han, det kom nok overraskende både på meg og han. Han reagerte med å legge seg opp på meg, og holde begge hendene over strupen min, så jeg følte at jeg ble kvalt. Han holdt i kanskje fem sekunder og så slapp han. Det var en svært skremmende opplevelse.

Jeg har også fått høre at det er flere av de jeg har kontakt med på nettsiden min som tidligere har vært i voldelige forhold. Derfor er det viktig for meg å finne mere ut om dette. På bakgrunn av viten om at kvinner som faller for nettsvindel tidligere har vært i voldelige forhold, vil jeg trekke frem personligheter som kvinner i voldelige forhold møter på.

Jeg vil i tillegg nevne et intervju hvor Dr. Robert D. Hare var med. Hare er en kanadisk forsker og psykolog og spesialist innenfor kriminelles psykologi. Han ble spurt om han mente at alle bedragere var psykopater eller om de bare utviste anti-sosial atferd.

Han mener at det er mange årsaker til hvorfor personer blir uredelige. Det kan være relatert til økonomiske nødvendigheter, kulturelle, sosiale, og spesielle omstendigheter, muligheter osv. Mange av disse er småkriminelle som bare «gjør jobben sin» og ofrene er relativt få i antall.

Videre sa han følgende:

«Mye mere problematisk er bedragere hvems aktiviteter gjenspeiler en virulent blanding av personlighetstrekk og oppførsel, inkludert grandiositet; følelse av rettighet; en tilbøyelighet til å lyve, bedra, snyte og manipulere; mangel på empati og anger; en manglende evne til å utvikle dype følelsesmessige og sosiale forbindelser med andre; og synet på at andre bare er ressurser til å bli utnyttet - kaldt og uten anger».

De personene han trakk frem i intervjuet var hvitsnipp forbrytere, og jeg vet ikke hva han mener om kjærlighetssvindlere. Samtidig kan jeg kjenne igjen flere fellestrekk i kjærlighetssvindlere. De lyver, bedrar, og manipulerer i stor grad. Ingen ofre for kjærlighetssvindel får igjen pengene sine, uansett hvor mange liv de legger i ruiner, som gjør at bedragerne oppleves som lite empatiske, kalde og kyniske.

Jeg vil også nevne kjærlighetssvindlere som opererer i organisasjoner og målretter mange ofre på en gang over tid. Det er en gjentagende handling hvor ofre blir utnyttet for å tilfredsstille bedragernes mål om å få penger. Her er det ikke snakk om småkriminalitet, og pengene går blant annet til våpenhandel, prostitusjon, og utnytting av kvinner og barn.

Det er ikke dermed sagt at jeg mener at alle kjærlighetssvindlere er psykopater. Det har jeg ingen forutsetninger for å påstå, men jeg syns det er interessant med tanke på den atferden de viser. Det kan være forskjell på bedragere som kjærlighetssvindler i organisasjoner og personer som Simon Leviev, blant annet med tanke på hvordan pengene blir brukt. Men målet for dem alle er å lokke penger ut av sine ofre.

Et annet viktig aspekt jeg vil trekke frem, er at i dag så vet vi at nettsvindel blir begått over landegrensene. Bedragere kan bo i et land og målrette personer i et annet land. En strategi som bedragere bruker er nettopp avstanden mellom dem og ofrene. Avstanden kan gjøre det lettere å bedrive kriminalitet, fordi man mister evnen til å være empatisk med ofrene.

Om man mister empati over tid ved å bedrive kriminalitet over landegrensene, eller om man har en personlighet uten empati, det er ikke så lett å vite. Selv om det bare er en påstand vil jeg tro at det er grunnlag for å si at i alle fall en god del kjærlighetssvindlere enten er manipulatorer eller har mørke personlighetstrekk. Jeg vil gi beskrivelser av disse personlighetstrekkene lenger nede.

Nå vil jeg nevne årsaker til hvorfor noen av oss tiltrekker oss personer som gjør at vi havner i voldelige forhold.

Vi tiltrekker oss personer som minner oss om våre foreldre

Det finnes en psykologisk teori som sier at vi har en tendens til å tiltrekke oss personer som minner oss om våre foreldre. Har vi opplevd traumer, om det er med våre foreldre eller med tidligere forhold, kan vi prøve å fylle dette tomrommet ved å date personer som er lik dem.

Dette skjer fordi vi ubevisst kan tenke at vi kan fikse fortiden og helbrede sårene ved å repetere det med en annen person. Skaden, det giftige forholdet vi skaper kan føles komfortabelt fordi det er den typen forhold vi er vant til. Vanligvis så skjer det på et ubevisst plan.

Forfatter Deborah Ward, sier dette i en artikkel:

«Hvis din mor var svært kontrollerende, for eksempel, og ikke lyttet til deg, vil du som voksen ha en tendens til å bli tiltrukket til kontrollerende personer, fordi du vil fremdeles prøve å få den kjærligheten, oppmerksomheten og omsorgen du lengtet etter som barn. Det er grunnen til at vi er tiltrukket til narsissister eller til personer som ikke ser ut til å bry seg om våre behov.»

Hun sier videre i samme artikkel:

«Deres oppførsel ser ut til å være «normal» for oss fordi det er akkurat som våre foreldres oppførsel, slik at man ikke kan se de røde flaggene. Alt som er familiært, hverken bra eller dårlig, føles komfortabelt. Samtidig som vi ikke er glad for oppførselen deres, er det vanskelig å forlate dem, fordi vi føler oss drevet til å forsøke å få personen til å gi oss den kjærligheten vi behøver. Problemet er at narsissisten ikke er i stand til å gi deg hva du behøver, akkurat slik som dine foreldre ikke var i stand til det.»

Når ofre for kjærlighetssvindel snakker med meg om det de opplevde med bedrageren, hører jeg ofte tilbakemeldinger som dette»

«Når jeg tenker tilbake så var det veldig mye rart som skjedde underveis».

Eller

«Hvorfor hørte jeg ikke mere på magefølelsen min?»

De refererer til alle de røde flaggene som dukket opp underveis. Selv om de innerst inne ønsket å lytte til sine egne varselsignaler, så var det noe som gjorde at de ignorerte dem.

Deborah Ward refererer til kontrollerende personer. Kjærlighetssvindlere som er dyktige og profesjonelle i jobben sin, har en stor evne til å kontrollere sine ofre. Ellers hadde de ikke greidd å utføre svindelen. Dette handler også om manipulasjon, som jeg vil si mere om snart.

Jeg har tidligere nevnt i kapittelet om fakta, at bedragere kan være svært dyktige til å manipulere og svindle andre. Det er også de som lykkes mere med sitt bedrageri enn andre svindlere. Jeg vil tro at det er fordi de både er dyktige til å manipulere og til å planlegge og organisere svindelen sånn at de får det sånn de vil. Jeg vil tro de også har gode tekniske ferdigheter i tillegg.

Ut ifra Archer sin påstand om at personer som utfører «love-bombing» på ofre er misbrukere, vil jeg nevne flere grunner til at man kan falle for en misbruker.

Joe Pierre, en psykiatrisk- og biovitenskapelig professor ved UCLA sier i en artikkel «at det er flere grunner til at du kan falle for en «love-bombing misbruker».

Han forklarer dette med at:

«…narsissister er attraktive fordi de har personlighetstrekk som selvforsyning, selvtillit og ambisjoner.»

Nevropsykolog Dr. Rhonda Freeman, sier i en artikkel:

«Psykopater kan demonstrere et helt spekter av atferd og emosjonelle sider som ofte er positive. Det er ikke uvanlig å erfare dem på en mer gunstig måte, spesielt når samhandlingen er overfladisk eller hvis de vurderer noen som «ny» eller stimulerende. Jo, du kan ha det supert med dem. Og, naturligvis, kan du forelske deg i dem».

Det er når du blir bedre kjent med dem på et dypere plan, at de viser hvem de egentlig er, og som overrasker de som er sammen med dem. Her har kjærlighetssvindlere en stor fordel ved at ofrene aldri blir kjent med hvem de virkelig er, kun de positive sidene som de viser ved å «love-bombe» ofrene.

Manipulasjon

Som jeg akkurat har nevnt, så må bedragere ha en viss kontroll på sine ofre, som man får når man manipulerer dem. Her kommer en definisjon på manipulasjon fra Grethe Nordhelle’s bok «Manipulasjon – forståelse og håndtering (2009)».

«Manipulasjon er en bevisst falsk/usaklig presentasjon, som på en skjult måte og med hensikt, får andre til å gjøre noe fordelaktig for manipulator, som de ikke er klar over at de ellers ikke ville gjøre».

Det er visse komponenter som må være tilstede for at det skal kalles for manipulasjon:

 • Man må være strategisk, som innebærer å planlegge før man handler. Det motsatte er å handle spontant uten tanke for konsekvensene
 • Man evner å få sin egen vilje gjennom overfor en annen person, og lykkes å få noe man vil ha, er interessert i eller ønsker seg. Årsaken til at man får det man vil ha er fordi man lyver eller er usaklig
 • Hensikten med handlingene er skjult for offeret
 • Man presenterer ikke virkeligheten overfor den andre parten. Den er falsk eller løgn. Når manipulatoren forteller om seg selv er det en liten kime av sannhet i informasjonen, fordi det er lettere å tro på det da

Å manipulere er noe som vi alle gjør. Vi kan for eksempel stå i butikk-køen og be om å komme fremst fordi vi må rekke en buss. I realiteten så er vi sliten etter en lang dag og ønsker å komme oss hjem for å slappe av. Så lenge andre mennesker ikke blir omfattende skadet av handlingene våre kaller vi det for hverdagsmanipulering.

Det er når manipulasjonen fører til mere alvorlige konsekvenser at den er farlig. Det er når komponenter som strategisk, utspekulert, beregnende, og langtidsplanleggende er med, at manipulasjon blir farlig. Overgangen dit er flytende. Et eksempel på det er når voksne uten empati manipulerer seg frem i retten til å få omsorgsrett for barna. Dette gir store konsekvenser for barna som opplever dette (Nordhelle, 2009).

Hverdagsmanipulasjon er situasjonsbetinget, men hvis man begynner å manipulere i flere og flere situasjoner, slik at det blir en vane å gjøre det, er det manipulatoren som selv skaper situasjoner hvor vedkommende kan manipulere. Over tid så blir en vane til en karakter. Slik er det også med manipulasjon. Det utvikler seg til å bli en manipulasjonskarakter, som skjer når en har som vane eller uvane å manipulere over tid.

En manipulator som utnytter andre er ikke så lett å gjenkjenne, fordi personen er så kompleks. Nordhelle sier dette om manipulasjon:

«Manipulasjon er ingen diagnose, men en type atferd. Han har ingen virkelighetsforstyrrelse. Han vet om en annen virkelighet, lyver bevisst og er taktisk og fleksibel, for å finne en måte å utnytte andre mennesker på, til sin fordel».

Hun sier videre:

«Taktiske mennesker er ofte vanskelig å avsløre. De er smarte og forsiktige og vet hvordan de skal spille kortene sine riktig. De smører mennesker og er sympatiske og hjelpsomme. Men bak den vennlige og oppofrende fasaden skjuler det seg som regel en stor egoist med en skjult agenda».

Hun sier videre at det kan være like skadelig for ofrene å omgå med avanserte manipulatorer som psykopater. Personer med manipulative trekk kan også ha psykopatiske trekk. Noen ganger blir personer som er manipulerende stemplet som psykopater. Det er også noen personer som kan ha psykopatiske trekk uten å være psykopat. Så er det andre som er litt imellom det å ha psykopatiske trekk og manipulerende oppførsel, og kan ha trekk fra begge. Jeg forklarer mer om begrepet psykopati lenger nede på siden.

Det som kjennetegner manipulatoren er at de er strategiske og planlegger til forskjell fra psykopaten som handler på impuls. I tillegg til dette har de lav frustrasjonstoleranse. Jeg opplever at han som svindlet meg har mere trekk fra en manipulator enn en psykopat. Jeg opplevde han som svært strategisk, han hadde god tid, og viste sjelden tegn på frustrasjon når ting ikke gikk hans vei.

Derimot har jeg hørt fra andre ofre at svindleren ble ganske frustrert når han/hun ikke fikk mere penger av sine ofre, og sendte de meldinger eller ringte ofte for å få ofrene til å ombestemme seg.

Kjærlighetssvindlere bruker manipulasjon i stor grad for å lure penger fra andre personer. De bruker de ulike metodene til å få ofrene akkurat dit de vil for å få de til å sende penger. I tillegg til dette har de en annen hensikt med forholdet enn ofrene har; en skjult agenda.

Jeg vil nevne et annet sentralt punkt ved manipulasjon som kan refereres til kjærlighetssvindel, og det er dårlig samvittighet og skyldfølelse.

I alle de sakene jeg har erfaring med så inntar bedragerne offerrollen når det passer dem. Når de fremstiller seg selv som et offer er det de andre som er slemme. Det bedragerne ønsker å oppnå ved dette er å skaffe seg sympati og medlidenhet, og på den måten få tillit eller skape skyldfølelse. Som regel er det stemmeleie og ord som blir brukt som virkemidler i de sakene hvor offeret aldri får se sin bedrager.

Eksempler kan være:

«Jeg får ikke dra hjem til min familie og det gjør meg skikkelig sint.»

Dette er det diplomaten som forteller etter at offeret, som er meg, ikke ville betale for skatt og avgifter på pakken som skulle sendes til meg. Når pakken ikke blir betalt for, må pakken fortsatt være i tollen og derfor kan ikke diplomaten dra fra den og være med sin familie til jul.

I dette tilfelle fikk diplomaten mye empati fordi han måtte tilbringe julen på et hotell i Ghana istedenfor med sin familie, og jeg følte på mye skyldfølelse på grunn av det.

Kjærlighetssvindlere opererer på denne måten for å generere skyldfølelse i ofrene. Dette vil gjøre at mange ofre velger å sende penger til bedragerne, fordi det føles veldig ubehagelig å stå i den situasjonen, og fordi bedragerne har lykkes med å skape et sterkt bånd mellom dem.

Noe annet som også skjer i enkelte saker er at offeret blir truet til å sende penger. De får høre at hvis de ikke betaler så vil det skje noe grusomt med dem. Slike trusler er det mange som tror på, og gjør at de betaler. Du skal vite at dette bare er tomme trusler. De er ikke opptatt av å bruke tid til å lete etter sine ofre.

Personer med mørke personligheter

Jeg har allerede nevnt manipulatoren, og nå vil jeg trekke frem personlighetstrekk som narsissisme og psykopati. Det finnes også et personlighetstrekk som kalles for machiavellisme, men jeg vil ikke gå inn på det trekket.

Narsissisme og psykopati inngår i en sekkebetegnelse som innen psykologien kalles for den «mørke triaden». Denne typen personer er blant annet lite følsomme for andres behov, manipulerende og mangler empati og er selvsentrerte.

Til forskjell fra manipulatoren, som har en kompleks personlighet, er behagelige å være sammen med, er svært taktiske, og ikke lett å avsløre, så finnes ikke psykopater taktiske, og er svært ubehagelige å være sammen med.

Jeg har lyst til å spinne tråden videre i forhold til disse utsagnene.

Ut ifra Wikipedia er narsissistisk personlighetsforstyrrelse en diagnose som har visse fellestrekk med psykopati. Det sies at diagnosen ikke finnes i det europeiske diagnosesystemet ICD, men finnes derimot i det amerikanske diagnosesystemet DS under betegnelsen «narcissistic personality disorder» (NPD).

Narsissisme betegnes som enten positiv eller negativ «selvkjærlighet» eller «ekstrem selvopptatthet.» Det er når narsissismen slår ut som negativ, at personlighetstrekket blir forstyrret.

Personer som ikke bryr seg om andres behov kan også dreie seg om personer med psykopatiske trekk. Her er likheter mellom narsissisten og psykopaten tatt fra psykopaten.info:

 • Begge mangler empati
 • Begge mangler selvinnsikt
 • Begge kan omskape/lyve om fortiden til å passe deres egne behov
 • Begge avviser samfunnets lover, regler og moralske koder
 • Begge lyver, manipulerer og bedrar for å oppnå noe til egen fordel
 • Begge tapper ofrene for energi og ressurser (penger)
 • Begge søker kontroll og makt
 • Begge er selvopptatte og ufølsomme for andres behov og følelser, selv om de later som det motsatte
 • Begge skaper falske personligheter/masker
 • Begge kan påføre andre mental, psykisk og fysisk skade og være ondskapsfulle
 • De ber aldri om unnskyldning for noe med mindre det er for å oppnå noe

Her er det mange trekk som er lett å kjenne igjen fra han som svindlet meg, og andre i lignende tilfeller som mitt, Cecilie Schrøder Fjellhøy og Sarah. Hverken Anne og Tore eller Simon Leviev viste noen som helst respekt for samfunnets lover, regler og moralske koder. De viste også en klar mangel på empati. De løy og manipulerte for å få det som de ville, og ofrene ble tappet for energi og ressurser (penger). De påførte ofrene mental, psykisk og fysisk skade, og ba kun om unnskyldning hvis de kunne oppnå fordeler. I mitt tilfelle og i lignende tilfeller bar også svindlerne falsk maske.

Det er ikke lett å skille på hva som er hva, om det er snakk om narsissisme, psykopati eller machiavellisme. Men psykopaten tenderer til å være mere farlig, da de er ofte linket med voldelig kriminalitet til sine partnere.

Jeg vil samtidig nevne at i Norge bruker man begrepet antisosial personlighetsforstyrrelse, og ikke psykopat. Årsaken til den nye betegnelsen er dels at «psykopat» er blitt et skjellsord som er ofte brukt, og dels at definisjonen på psykopaten hittil er fokusert feilaktig på personen selv og har manglet innhold om det problemfylte forholdet til omgivelsene som psykopaten har.

Selv om fagfolkene er uenige om definisjonen av psykopati, har de allikevel blitt enige om en rekke kjennetegn for den antisosiale personlighetsforstyrrelsen. Jeg bruker begrepet psykopat.

 • Psykopaten er sjarmerende, har evne til å kommunisere med alle mennesker, gestikulerer ofte og gir inntrykk av å være svært målbevisst. Men han/hun er totalt blottet for empati – det vil si evner ikke å leve seg inn i hva andre mennesker tenker og føler
 • Psykopaten overvurderer seg selv, utnytter andre personer, manipulerer dem og viser ingen tegn til skyldfølelse når noen har det vondt på grunn av dem. De er ofte ikke til å stole på og de lyver
 • Psykopaten evner ikke å se konsekvensene av sine egne handlinger. Han/hun avslutter en utdannelse eller jobb hvis noe eller noen går dem imot, stifter gjeld – også på andres vegne – og er ofte å finne blant voldelige ektemenn
 • Psykopaten evner overhodet ikke å innse at de har et problem, og det gjør at det er veldig vanskelig å behandle dem

Det som er årsaken til at en slik asosial atferd oppstår, er veldig sannsynlig en blanding av arv og miljø der omsorgssvikt i barndommen blir regnet for å være en avgjørende faktor.

Det er mange som tror at psykopaten er en hensynsløs, kriminell straffange, men det er den mere tradisjonelle oppfatningen. Den holder ikke mål lenger. De fleste psykopater er faktisk ikke voldelige kriminelle og vil aldri bli det. I de senere år har forskerne gjort oppmerksom på at det eksisterer mange psykopater ute i samfunnet blant tilsynelatende vanlige personer, og det sies også at antallet er økende.

De kan for eksempel være sjefen din, kjæresten din, eller moren din. Det er også slik at en person kan ha flere personlighetsforstyrrelser og ha trekk som overlapper hverandre.

Grethe Nordhelle mener at hvis man har en alvorlig grad av psykopati, er det ikke rom for å manipulere. Hun sier at personer som har manipulative trekk også kan ha psykopatiske trekk.

Jeg spant videre på det jeg hadde funnet så langt. 

Her er en definisjon på psykopatiske personers motiv:

Psykologspesialist Helge Andreas Hoff forteller i en artikkel:

«Psykopatiske personers motiv for å skape et positivt inntrykk er derimot ikke et tilknytningsbehov. Det er heller en måte å få deg til å tro på dem, gi dem informasjon og knytte bånd til dem så de kan dominere, kontrollere og utnytte deg for å oppnå økonomisk, sosial, seksuell eller annen egoistisk gevinst.»

Han forteller videre:

«De menneskene som har vært utsatt for psykopatenes hensynsløshet, manipulering, psykiske og fysiske voldsbruk og utnyttelse, får gjerne store problemer. Det er disse menneskene som søker psykisk hjelp – ikke psykopatene.

Ofre av kjærlighetssvindel opplever mye skamfølelse i etterkant av svindelen i tillegg til kjærlighetssorg, utfordringer og konsekvenser ved tap av penger og andre aspekter ved å bli lurt. Mange isolerer seg og kan utvikle både depresjon og i verste fall PTSD. Det skjer også at noen ikke ønsker å leve lenger.

Ut ifra mine erfaringer og ved å ha fått kjennskap til andres erfaringer med svindlere, så blir uten tvil liv ødelagt. Når svindlere ikke får mere penger fra et offer går de bare til et annet, også fortsetter de med sine, jeg vil kalle det for, onde gjerninger. De bryr seg ikke om de legger liv i ruiner og ser ut til å mangle samvittighet.

Hoff sier at noen med psykopati manipulerer andre mennesker fordi de nyter følelsen som det gir dem, og at en person med psykopati i liten grad er styrt av følelser som omsorg, empati, skyld og frykt.

Tilhører alle kjærlighetssvindlere den mørke triaden?

Eller er mange av dem manipulatorer? Kanskje noen svindlere også bare er gode til å påvirke andre for å tilegne seg noe de behøver. Personer som driver med kjærlighetssvindel er ofte fra Vest-Afrika, hvor man vet at fattigdommen kan være stor. Å svindle andre kan være en måte å få tak i penger på.

Men uansett hvem de er så dreier det seg om misbruk av andre mennesker, som resulterer i store konsekvenser for ofrene. Det som er viktig er om du som er blitt svindlet kan kjenne bedrageren igjen i disse beskrivelsene av de ulike personlighetsstrekkene.

Har du vært utsatt for og/eller blitt svindlet, kan dette være informasjon som er viktige for at du skal forstå deg selv bedre, og forstå årsaken til at du ble svindlet. Denne informasjonen kan så videre hjelpe deg til å bearbeide hendelsen og gjenopprette deg.

Jeg vil fortelle en historie som jeg fikk av ei dame som fikk kontakt med en svindler over nettet. Hun ønsker å være anonym, men jeg fikk lov til å fortelle historien hennes her.

Hun ble kjent med en mann på nettet, og oppdaget at han ikke var den han ga seg ut for å være, og avslørte identiteten hans. Hun er visstnok veldig god på data, og greidde å finne ut hvem han var, og deretter kontaktet hun han. Magien i dette var at han la seg helt flat og bekjente sine synder for henne. Han hadde gitt seg ut for å være en mann fra Nederland, men virkeligheten var at han var en ung afrikansk mann.

Ingen i familien visste at han svindlet andre. Han lovet denne damen å slutte å svindle. Han var heller ikke så god til dette, og var svært klønete. Kan det være dårlig samvittighet som fikk han til å slutte?

Det hører også med til historien at hun bestemte seg for å adoptere denne gutten. Hun har tidligere fostret fjorten barn, og dette ville bli hennes femtende.

Dette er nok en historie av de sjeldne. Men ut ifra erfaringer jeg har fått kjennskap til fra andre som er blitt forsøkt svindlet, så er ikke alle bedragere like dyktige i faget sitt. Det er mange som lykkes langt bedre, og evner å svindle til seg millioner.

Om det er forskjell i personligheten på de som lykkes dårlig og de som lykkes langt bedre, vites ikke. Noen har iallefall mere samvittighet enn andre, men siden kjærlighetssvindel ofte foregår i et annet land er det lettere å ikke være empatisk med ofrene. Jeg vil tro at flere også mister evnen til å være empatisk på sikt. Uansett hva slags mennesker dette er, så er det viktigste å holde seg unna dem.