Hva er forskjellen på å være et offer kontra en Overlever?

SCARS er en amerikansk organisasjon som kjemper mot svindel, og hjelper svindel ofre til å heales gjennom utdanning og informasjon. De har 27 år med ekspert erfaring innen dette temaet. For å bli bedre til å forstå, støtte og hjelpe svindel ofre har de studert viktimologi (studier av ofre for kriminalitet og de psykologiske effektene av deres erfaringer), som antropologer, som spesialister på vanedannende oppførsel,  og gjenoppretting/healing av offeret.

I dette innlegget vil jeg belyse ut ifra SCARS måte å tenke på, hva det innebærer å være et offer kontra en overlever. Hva er det som er forskjellen på disse to begrepene?

Hvordan defineres begrepene Offer og Overlever?

Noen personer eller grupper har en tendens til å bruke begrepene «offer» eller «overlever». Noen ganger er «offer» brukt for å beskrive en person som nylig har erfart å bli utsatt for vold eller for tiden erfarer misbruk på en eller annen måte. «Overlevere» har en tendens til å bli brukt om en person som er på vei til å bli healet fra hendelsen.

Måten å bruke disse to begrepene ser SCARS annerledes på.

De sier at et svindel offer er noen som er blitt utsatt for svindel eller Internett svindel. De er blitt traumatisert av å tro på gjerningspersonen eller svindleren. Noen mister penger også.

Et svindel offer er som en misbruker. Når noen er misbrukere er de det for livet fordi de forblir utsatt for tilbakefall. En misbruker kan alltid få tilbakefall på grunn av den komplekse psykologiske avhengigheten som er i deres personlighet og kropp. Et offer er til sammenligning et offer livet gjennom, men i motsetning til en misbruker kan et offer lære å ikke være et offer mer.

Et svindel offer er en person som ikke har lært det fundamentale som tillater dem å være en overlever. En overlever har lært disse leksjonene. Det er det som skiller disse begrepene fra hverandre.

Hva menes med leksjoner?

SCARS sier at alle som blir et svindel offer, spesielt et kjærlighetsoffer eller andre typer afrikanske svindel triks levde alle i fornektelse. De trodde alle at det aldri ville skje igjen. Allikevel så skjedde det, det er det som er definisjonen på fornektelse. Hvis du ble spurt før du ble et offer ville du ganske sikkert ha bemerket hvor dumme disse personene er? Hvor dumme og ensomme og patetiske disse svindel ofrene er? Fordi du aldri ville la noe sånt skje deg, ikke sant?

Men det skjedde deg. Mange av dere løp mot avgrunnen med familie og venner i bakgrunnen som prøvde å holde deg tilbake. Men hørte du på dem? Ikke før det var for seint. Du trodde du var trygg. Du var i fornektelse. Du ble svindlet.

Det skjedde og det var smertefullt. For noen var det det verste som kunne skje i livene deres, og det fortsetter på grunn av den økonomiske skaden du må leve med etter svindelen. Smerten bare fortsetter og fortsetter, men etterhvert begynner den psykologiske skaden å avta. Det blir aldri helt borte, men du lærer å leve med det og etterhvert kan du komme deg igjennom en hel dag uten å tenke på det.

Du sverger for deg selv at det aldri skal skje igjen, at du aldri skal bli svindlet igjen. Desverre så lever du fortsatt i fornektelse. Dette er du som forblir et offer. Du er ikke en Overlever. Ikke enda.

Sannheten er at alle kan bli svindlet og overraskende nok viser statistikken at de fleste ofre vil bli svindlet mange ganger igjen og igjen. Det er de som sier at de aldri vil bli svindlet igjen og forteller stolt til seg selv at de er kurert eller ute av stand til å bli svindlet igjen, men allikvel så skjer det.

Hvordan er det mulig?

Er det mulig fordi de ikke har lært de fundamentale erfaringene at hver misbruker lærer at det kan skje igjen og igjen, med mindre de endrer sin mentalitet og sin atferd?

1/3 av svindel ofre ender opp med å bli traumatisert og i fornektelse. Nesten alle er traumatisert av hendelsen, men 1/3 kan ikke akseptere hva som skjedde med dem. De unngår hjelpen og klokskapen fra de som kan hjelpe.

De oppsøker svindel-hat-grupper. Hatet vil bare forsterke traumet og bare bidra til at ofrene trekker seg enda mere fra potensiell hjelp. Resultatet er at de fortsetter på nettet med utrygge vaner, fortsatt veldig sårbare og enten later som det ikke har skjedd (i det minste som familie og venner vet om) eller blindt antar at de aldri vil befinne seg på et sted hvor de kan bli svindlet igjen.

Men i de fleste tilfeller blir de svindlet igjen. SCARS ser eksempler på dette hver dag med nylige ofre som går rett tilbake til Internett dating sider og/eller snakker med fremmede på sosiale medier. De tror at svindelen var noe som bare skjedde med dem og når det er over så er det over, ikke noe å lære eller å gjøre.

1/3 reagerer med så mye sinne at de nekter seg selv å heales ordentlig. En annen tredjedel av ofre reagerer veldig negativt til hendelsen. De reagerer med ikke bare sinne, men sydende raseri mot svindleren. De krever hevn og rettferdighet uten at de helt vet hvem som gjorde dette mot dem, så de starter et oppdrag som går ut på  finne ut hvem svindleren er og oppleve rettferdighet.

Alle ofre starter på denne måten med å prøve å finne ut hvem svindleren er. Men de som er realististiske skjønner fort at det vil de aldri få vite. De som blir til «hatere» blir besatt av deres sinne og fiksering på å finne rettferdighet som gjør at de blir skuls med svindleren, Som de som fortsetter å fornekte, så vil «haterne» aldri tilllate seg selv å forstå i hvor stor grad deres fornektelse eller traumet som de erfarer er.

De avviser eller i det minste lærer ikke de endringene som er nødvendige for både å heales og bli Overlevere. Istedet så fortsetter de å være i det besatte tankesettet til de enten brenner seg ut eller går tilbake til fornektelse eller er traumatisert tilstrekkelig slik at andre psykologiske forhold kommer inn.

Hva er det disse to gruppene ikke forstår; De som blir sinte og de som blir rasende og krever hevn og rettferdighet?

De mangler en enkel sannhet som går ut på at de kan og vil bli svindlet igjen med mindre de endrer seg. Begge gruppene gir uttrykk for at de forstår og at de har endret seg. De har lært sin lekse og de vil aldri la det skje igjen. Dette har SCARS erfart å høre fra disse to gruppene like før de ble svindlet igjen for andre og tredje gang. Så sier de igjen at det aldri skal skje!

De gir uttrykk for det som en viljeshandling. At handlingen ved å uttrykke (fornekte) at det aldri vil skje igjen på magisk vis vil hindre at det skjer igjen. Men det er naturligvis bare en annen måte å fornekte. Alle, uansett hvor i verden, vil fornekte at det aldri vil skje igjen, men allikevel så skjer det med så mange.

Hvordan går du fra å si at det aldri skal skje igjen til å gjøre det til en virkelighet?

Det første du kan gjøre er å innrømme overfor deg selv en vanskelig sannhet: Du ble svindlet fordi du ikke var forberedt på å være trygg og du er fremdeles ikke forberedt.

Hvordan kan SCARS si dette? Du har jo lært så mye om svindel siden det skjedde med deg. Du er en ekspert nå, ikke sant? Det kan aldri skje med deg igjen?

Det er feil!

Du er ikke en ekspert, du er et offer! Sammenlignet med hva du kan har du bare ripet på overflaten. At du er en ekspert på grunn av din erfaring er langt fra sannheten. Mange lærer om teknikker og metoder til svindlere, hvordan de ble svindlet ved å bruke stjålne bilder og snille ord. Noen lærer om triggere som Amygdala Hijcack eller den hyperpersonlige effekten, men kunnskaper er ikke nok. Smarte personer har en tendens til å bli lettere  svindlet enn dumme personer for det meste fordi de tror på sin egen evne til å være trygg.

Disse utfordringene har tatt SCARS år å forstå. Det er ikke så mange som er eksperter på kjærlighetssvindel, så ikke føl deg dårlig på grunn av det, kanskje bare rundt 100 personer fra hele verden.

Men hvordan blir du en Overlever?

Det er egentlig lett; Bare innrømm for deg selv dette: Du kan bli svindlet, det skjedde en gang, og det kan skje igjen med mindre du endrer deg.

Nesten all Internett sikkerhet er basert på noe grunnleggende, og det er det det snakkes om  her; Din Internett sikkerhet – din personlige sikkerhet på Internett. For å være trygg og forbli trygg må du akseptere de følgende sannheter:

  • Du ble svindlet og det KAN skje igjen
  • Hvis det skjer igjen er det fordi du ikke forberedte deg selv på å forhindre det
  • Hvis det ikke skjer er det fordi du endret din mentalitet og vaner for å forhindre det
  • Det er ikke forhindret ved å lære eller gjøre noe, men ved å konstant lære og gjøre de rette tingene alltid
  • Internett sikkerhet er ikke en tilstand eller et sted du kommer til – det er en prosess som fortsetter – du lærer og tilpasser deg hele tiden
  • Sikkerhet handler om å akseptere at du ikke vet, men at du må lære og ta til deg hva du lærer hver eneste dag
  • Sikkerhet er å forstå at nettkriminelle er smarte eller smartere enn deg

SCARS mener at hvis du lærer disse 7 fundamentale sannheter og virkelig aksepterer dem, da og bare da kan du lære å bli trygg på nettet eller hva enn du gjør i livet ditt. Dette er det  samme vi lærer når vi kjører bil, eller jobber fra å være kokk eller jobbe som kirurg. Å anerkjenne våre begrensninger er første skrittet for å overvinne dem, men vi må også akseptere at det alltid vil være begrensninger og ting vi må lære for å overleve.

Hva er det som betegner en Overlever?

Det er hardt å transformere seg fra et offer til en Overlever, men det kan du klare. Det er å ærlig akseptere de 7 fundamentale sannheter og handle etter dem.

Hvis du lever i troen på at du aldri vil bli svindlet igjen, da er du fremdeles et offer. Men hvis du kan akseptere at det skjedde igjen og at det vil skje igjen med mindre du forplikter deg til å endre deg og så handle etter det – da blir du en Overlever.

Dette er langt fra enkelt. Å bli en Overlever er en prosess som minimum kan ta måneder og er full av fallgruver. Dere ble alle svindlet en gang og det kan skje igjen og igjen. Dette skjer faktisk hver dag: Ved å lytte til karismatiske ledere til hat-grupper, eller ved å blindt akseptere hva som blir sagt på nyhetene blir du svindlet igjen.

Hvordan kan du vite hvem du kan stole på? Kanskje du ikke kan stole på noen helt, men du må bare lære hvem sin kunnskap og klokskap du kan ha tillit til. Du må aldri stole på noen hundre prosent på Internett til du vet de er troverdige, og du må akseptere at du kanskje aldri vil få vite det. Det inkluderer alle såkalte anti-svindel-grupper.

Hvis du aksepterer og lever etter de 7 fundamentale sannheter om Internett Sikkerhet vil du bli en Overlever. Din reise bort fra å være et offer vil bokstavelig talt endre ditt liv. Du vil aldri bli den samme, men du kan bli bedre på mange måter – kanskje mindre tillitsfull men smartere, mere bevisst, og mere i stand til å endre atferden din på samme måte som rovdyr tilpasser seg. Du kan også bli styrken som hjelper andre å transformere seg fra offer ( eller potensielle ofre) til Overlevere hvis du velger å gjøre det. Husk at du aldri kommer frem du bare fortsetter reisen. Bare et offer tror at det er trygt, en Overlever vet!

Dette innlegget baserer seg på hvordan SCARS tenker om det å være et offer og en Overlever. Jeg syns at de er viktige å hente informasjon fra og lære av, etter å ha jobbet med svindel ofre i 27 år. Det er grunnen til at jeg velger å skrive om dem her på nettsiden min. Jeg håper dette innlegget har gitt deg aha-opplevelser. Skriv gjerne noen ord i kommentarfeltet under.

Her er noen av mine tanker om hvordan du kan overleve en kjærlighetssvindel. Du kan klikke på linken under for å få tilgang:

Tips til hvordan du går videre etter en kjærlighetssvindel.

Kilder:

Romancescamsnow.com

Tove Løken

Jeg ble offer for svindel i en periode fra november 2017 til april 2018 og tapte rundt 400 000 kroner til mest trolig en kriminell organisasjon i Ghana. Da bestemte jeg meg for å opprette en nettside og fortelle om mine opplevelser og erfaringer for å hjelpe andre ofre. I tillegg til dette publiserer jeg innlegg om dating svindel og gir tips til hvordan overleve en sånn type svindel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.