Hva skjer med et svindel offer på det psykologiske planet?

SCARS står for «Society of Citicenz Against Romance Scam» og er en organisasjon i USA som jobber for å utdanne, og informere om svindel og svindlere, og har holdt på med dette siden 1991.

Dette innlegget er en oppfølging om Scam Trauma Syndrome (STS). Jeg vil forklare de tre stadiene med psykologiske traumer som et romanse svindel offer opplever etter svindelen utifra SCARS teori om dette. For å lese innlegget før dette kan du klikke på linken under: Svindel ofre har likheter med ofre for voldtekt  

Scam Trauma Syndrome (STS)

Definisjonen av et psykologisk traume er en naturlig reaksjon på en unaturlig situasjon.

Her er fasene nevnt:

 1. Akutte stadiet
 2. Ytre justerings stadie
 3. Renormaliserings stadie

Det akutte stadiet:

Denne fasen skjer i dagene eller ukene etter romanse svindelen. Varighet på denne fasen varierer etter hvor lenge offeret forblir i denne fasen. De umiddelbare symptomene kan vare fra noen få dager til noen få uker og kan overlappe med den ytre justerings fasen. Derimot så kan symptomene dvele fra måneder til mer enn et år.

I løpet av denne fasen ser SCARS noe lignende til hva U.S. Rape Abuse og Incest National Network (RAINN) (Voldtekt og Incest Nasjonale Nettverk) hevder. De hevder at i de fleste tilfeller så kan et offer for voldtekt og dens akutte fase bli klassifisert som en av tre responser:

Uttrykt: Han/hun kan virke rystet eller hysterisk og kan lide av ukontrollerbare gråtetokter eller bli angrepet av angst

Kontrollert: Den overlevende kan virke som om han/hun ikke føler noe og oppfører seg som om ingenting har skjedd og at alt er fint

Sjokk/Vantro: Den overlevende reagerer med en sterk følelse av å være disorientert. De kan ha problemer med å konsentrere seg, å ta avgjørelser eller mestre dagligdagse gjøremål. De kan også huske lite i forhold til selve overgrepet. Ikke alle ofre for voldtekt viser følelser utad. Det er også noen som kan virke rolig og upåvirket av overgrepet.

SCARS ser de samme responsene i romanse svindel ofre.

Atferd som er tilstede i den akutte fasen kan inkludere:

 • Benektelse og vantro av å bli svindlet
 • Redusert årvåkenhet
 • Sløv sensorikk (lukt, smak, syn, berøring eller hørsel), følelser og minnefunksjoner
 • Uorganisert i forhold til tanker
 • Paralysert angst
 • Hemmeligholdelse og unnvikenhet
 • Ufrivillig rytmisk skjelving
 • Hysteri, forvirring og gråt
 • Forvirring i forhold til hvordan det skjedde
 • Skam og akutt sensitivitet i forhold til hvordan andre personer reagerer
 • Raseri og sinne mot svindleren og alle andre som ikke justerer seg etter svindlerens oppfatninger
 • Avsky mot seg selv

Ved tilfeller av vold etter svindel har også følgende hendt etter en romanse svindel:

 • Panikk og skrekk
 • Selvmordstanker og handlinger

I den tradisjonelle sorg syklusen tilsvarer dette på:

 • Benektelsesstadiet
 • Sinnestadiet
 • Forhandlingsstadiet

Det er i løpet av det akutte stadiet at romanse svindel ofre lettest kan bli utsatt for svindel flere ganger etter den første svindelen. Det kan skje på en av følgende måter:

 • At svindleren kommer tilbake med sin egen identitet og innrømmer/bekjenner svindelen, men at svindleren elsker offeret
 • En falsk løsning blir presentert av svindleren for å forbedre offerets økonomiske situasjon
 • En falsk redningsmann blir presentert for å arrestere svindleren
 • Offeret går tilbake til online dating og inn i et nytt svindel forhold

Det er også gjennom dette stadiet at romanse svindel offeret vil bli besatt av å få vite den ekte identiteten til svindleren. Det vil enten være for å forstå hvordan det kan være mulig å gjøre noe sånt mot dem eller til å hevne seg.

Besettelse kan også hende når det gjelder falske identiteter hvor offeret vil overføre den falske relasjonen med svindleren på den virkelige personen hvis bilder som ble brukt av svindleren.  

Det ytre justeringsstadiet:

På dette stadiet kan det virke som om romanse svindel ofrene har gjenopptatt deres normale livsstil. Derimot så lider de av dyp uro som manifesterer seg på mange ulike måter. I et skriv fra 1976, fant Burgess og Holmstrom ut at alle med unntak av 1 av 92 subjekter viste mistilpassete mekanismer for å takle en voldtekt. De ser ulike forholdstall når det gjelder overlevende av romanse svindel. De ser at 25 % av svindel ofre ikke ser ut til å utvikle mekanismer for å takle svindelen uten inngrep utenfra.

Det ytre justeringsstadiet kan vare fra mange måneder til mange år etter en romanse svindel.

SCARS tror at de viktigste tilpasningssstrategiene i det ytre justeringsstadiet er:

 • Å fortsette å benekte (det var «aldri» en svindel)
 • Minimalisering (å late som om «alt er fint»)
 • Dramatisere (overdrive – kan ikke stoppe å snakke om svindelen)
 • Undertrykking og skam (kan ikke snakke om det eller hvordan det påvirker offeret)
 • Forklaring (analyserer det som skjedde)
 • Kollapse (den økonomiske påvirkningen er katastrofal)

En definisjon av tilpasningsmekanismer:

«Tilpasningsmekanismer er strategiene personer bruker i møte med stress og /eller traume for å hjelpe å håndtere vanskelige og/eller smertefulle følelser. Tilpasningsmekanismer kan hjelpe personer å justere stressfulle hendelser mens de opprettholder deres emosjonelle velvære.»

Andre tilpasningsmekanismer for å takle svindelen som skjer under det ytre justeringsstadiet:

 • Generelt dårlig helse (forårsaket av enten mangel på oppmerksomhet eller det økonomiske tapet)
 • En fortsettelse av angst
 • En følelse av hjelpesløshet
 • Vaktsomhet og frykt for nett forbindelser
 • Manglende evne til å opprettholde tidligere nære relasjoner
 • Opplevelse av en generell respons av nervøsitet kjent som «skremme respons» til nett kontakter
 • Vedvarende frykt og depresjon på et mye høyere nivå enn den generelle befolkningen
 • Humørsvingninger fra relativt glad til depresjon og sinne
 • Ekstremt vedvarende sinne og fiendlighet (mer typisk med mannlige ofre)
 • Søvnforstyrrelser som levende drømmer og gjentagende mareritt
 • Insomnia, våkenhet, en følelse av stor frykt når man plutselig våkner i løpet av natten
 • En flashback av relasjoner
 • Disassosiasjon (en følelse av å ikke ha kontakt med kroppen sin eller livet sitt)
 • Panikk anfall
 • Ekstrem tristhet (gråt eller kollaps) som kommer i kjølvannet av diskusjonen av den falske relasjonen
 • Avhengighet av tilpasningsmekanismer for å takle svindelen hvorav noen er gunstige (bl.a støtte fra familien) og noen som fungerer mot sin hensikt (bl.a selv-skading, stoff- eller alkohol misbruk)

Livsstilen til romanse svindel ofre:

Ofre eller de som overlever på dette stadiet kan få sin livsstil påvirket på noen av følgende måter:

 • Deres opplevelse av personlig sikkerhet er skadet eller ødelagt
 • De nøler med å gå inn i nye relasjoner bare med pålitelige venner av venner
 • De stiller spørsmålstegn til deres indentitet, stabilitet og intelligens
 • Økonomisk ustabilitet som et resultat av tap av penger

Romanse svindel ofre kan stå overfor betydelige økonomiske vanskeligheter på grunn av tap av penger. Det kan inkludere:

 • Tap av eiendom på grunn av manglende evne til å ha råd til dem
 • Tap av hjem
 • Å bli en økonomisk byrde på familiemedlemmer og/eller venner
 • Må jobbe mere – ha flere jobber, mere timer eller mere år før man kan pensjonere seg
 • Tap av pensjonsoppsparing som påvirker sterkt det fremtidige livet

Personlige relasjoner blir forstyrret. Mange som overlever svindel har rapportert at de ikke evnet å re-etablere normale nære relasjoner og har gitt opp fremtidige relasjoner.  

Psykologiske responser:

Hvorvidt de ble økonomisk skadet under en romanse svindel eller ikke, så hadde overlevende høye nivå av dårlig helse i måneder og årene etter en romanse svindel (ifølge SCARS observasjoner) inkludert akutt somatoforme forstyrrelser (fysiske symptom uten noen identifiserbar årsak) lignende til ofre for voldtekt. Psykologiske reaksjoner som spenningshodepine, utmattelse, generelle følelser av sårhet eller lokalisert smerte i bryst, hals, armer eller bein.  

The Underground Stage (Finner ikke ord på norsk som dekker det engelske)

 • Ofre prøver å gå tilbake til livene deres som om ingenting har skjedd
 • Kan blokkere tanker om svindelen fra sinnet deres og vil kanskje ikke snakke om hendelsen eller noen relaterte problemer (De vil ikke tenke på det)
 • Ofre kan ha problemer med å konsentrere seg og noen blir deprimerte
 • Disassosiasjon og et forsøk på å gå tilbake til livene deres før svindelen
 • Dette stadiet kan vare i mange år for noen og det kan virke som om ofrene er «over det» til tross for at de følelsesmessige problemene ikke er løst

Reorganiseringsstadie:

 • Kan returnere til emosjonelt kaos
 • Returen av følelsesmessig smerte kan være ekstremt skremmende for folk i dette stadiet
 • Frykt og fobier kan utvikles. De kan være relatert spesielt til svindelen eller de kan være mye mer generelle
 • Appetitt forstyrrelser. Ofre for romanse svindel kan være utsatt for å utvikle spiseforstyrrelser, spesielt å spise for mye
 • Mareritt, en følelse av stor frykt når man plutselig våkner i løpet av natten som plager ofrene
 • Voldelige fantasier av hevn kan forekomme (spesielt med menn)

Renormaliseringstadiet:

I dette stadiet så begynner offeret å gjenkjenne sin måte å justere seg på. Å gjenkjenne virkningen svindelen hadde på ofrene som har benektet at svindelen skjedde og kjenne igjen den sekundære skaden en uhensiktsmessig tilpasningstaktikker (bl. a å se at ens eget alkohol misbruk bidrog til å hjelpe i kjølvannet av svindelen) er spesielt viktig.

Det er typisk at mannlige ofre ikke søker terapi eller støtte lenge etter en romanse svindel. SCARS erfaringer viser at mindre enn 5 % mannlige ofre søkte terapi eller støtte innen seks måneder og de søkte ikke noen som helst type støtte. Med kvinner så var det 25 – 30 % som søkte støtte innen seks måneder og rundt 50 % innen et år.  

I løpet av renormaliseringen så integerer ofrene romanse svindelen og dets kjølvann inn i livene deres sånn at svindelen ikke er det sentrale fokuset i livene deres mer.; negative følelser som skyld og skam blir løst, og ofrene bebreider ikke seg selv lenger for svindelen. Derimot så kan den økonomiske innvirkningen være langsiktig og i noen tilfeller permanent.

SCARS tror på at sammenligningen av Rape Trauma Syndrome med Scam Trauma Syndrome vil hjelpe å gi en dypere forståelse av det traumet som romanse svindel ofre opplever og som et resultat av det kan føre til bedre støtte mekanismer på hvert eneste stadie av deres gjenopprettingsprosses. De tror at ofre for svindel og dets påvirkninger krever betydelig større studier med tanke på antallet ofre på verdensbasis.   Hva tenker du om dette? Har du opplevd å bli svindlet og kjenner deg igjen i temaet? Del gjerne i kommentarfeltet under.

 

Kilder:

Good Therapy

Definisjon av traume

Tove Løken

Jeg ble offer for svindel i en periode fra november 2017 til april 2018 og tapte rundt 400 000 kroner til mest trolig en kriminell organisasjon i Ghana. Da bestemte jeg meg for å opprette en nettside og fortelle om mine opplevelser og erfaringer for å hjelpe andre ofre. I tillegg til dette publiserer jeg innlegg om dating svindel og gir tips til hvordan overleve en sånn type svindel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.