Kan hvem som helst bli utsatt for romanse svindel?

Et spørsmål som jeg finner veldig interessant er hvorvidt hvem som helst kan bli utsatt for romanse svindel eller om det er en spesiell type mennesker som opplever dette. Etter selv å ha blitt utsatt for svindel en periode fra november 2017 til april 2018 har jeg begynt å utforske ulike sider ved det å bli svindlet.

Rådgiver Anne Dybo hos Økokrim sier følgende om dette temaet i en artikkel av vg.no:

«Alle kan i utgangspunktet bli svindlet, vi ser ofre som er både leger og prester. Fellesnevneren er ofte at man er i en sårbar livssituasjon og har liten digital forståelse.»

Det er interessant det hun sier om at hvem som helst kan bli svindlet. Jeg vil sjekke hva forskningen sier om dette.

Jeg fant ut at det er ikke så mye forskning på dating svindel. Monica Whitty er en britisk psykolog fra Leicester Universitet, som har skrevet en bok om temaet, og laget en rapport.

Jeg opplyser om at linken til boken er til amazon, om du ønsker å se hva boken handler om. Boken heter «Truth, Lies and Trust on the Internet». Jeg får ikke penger ut av dette, det er kun for å vise deg hva boken handler om.  Rapporten heter «The Psychology of The Online Romance Dating Scam» og kan leses gratis som pdf.

Rapporten er skrevet av professor Monica Whitty og Dr. Tom Buchanan. De påstår at etter å ha foretatt en nasjonal representativ studie at så mange som 230 000 personer kan ha blitt svindlet av romanse svindlere i Storbrittania. I Norge var det 209 personer som ble svindlet, men dette gjelder de som anmeldte saken. Det blir antatt at det er mange mørketall fordi mange ikke rapporterer svindelen, ut i fra hva Anne Dybo fra Økokrim forteller om dette.

Noen personligheter er mer sårbare for romantisk svindel enn andre

Monica Whitty forteller i en artikkel skrevet av aarp.org at noen personlighetstyper er spesielt sårbare for romantisk svindel og sier følgende om det:

«These people tended to describe themselves as romantics and risk takers, believers in fate and destiny. Many were survivors of abusive relationships.

Rett oversatt blir det noe sånt som at disse menneskene har en tendens til å beskrive seg selv som romantisk og risikotakere, og som tror på skjebnen.

Her er en definisjon på skjebne tatt fra Wikipedia:

«Skjebne eller lagnad refererer til en forutbestemt rekke av hendelser. Det kan være å forstå som en forutbestemt framtid, enten det er generelt eller for et enkeltindivid. Skjebne er en sammenheng eller et konsept som baserer seg på en tro eller en overbevisning om at det er en bestemt naturlig orden.»

De opplever mer lidenskap med sin partner

Gjennom en undersøkelse ble en skala utviklet for å måle oppfatninger og tro som har blitt indentifisert i litteraturen som en idelogi av romantikk.  Sprecher og Metts (1989) laget en skala som ble kalt for «Romantic Beliefs Scale».  De fant blant annet ut følgende:

«High scores on the Romantic Beliefs Scale tend to love and like their partner more, and experience more passionate love.»

Oversatt blir det at de som skåret høyt på «The Romantic Beliefs Scale» har en tendens til å elske og like sin partner mer, og erfare mer lidenskapelig kjærlighet.

De tror på ideen om at noen er skjebnebestemt for hverandre

«Those who score high on the Romantic Beliefs Scale typically believe in the notion of romantic destiny, the idea that two people are meant to be together. Individuals higher on romantic beliefs were more likely to be a victim of the scam.

Rett oversatt blir det at personer som skårer høyt på The Romantic Beliefs Scale» typisk tror på ideen om romantisk skjebne, ideen om at to personer er ment for hverandre. Personer som skårer høyt på romantisk tro var mer sannsynlig for å bli offer for svindel.

De har en tendens til å idealisere sin romantiske partner

I rapporten til Monica Whitty og Tom Buchanan fant de ut:

«Participants with a higher tendency towards idealization of romantic partners were more at risk of being scammed.»

Oversatt så blir det at deltagere med en høyere tendens til å idealisere sin romantiske partner var mer utsatt for å bli svindlet.

Idealisering av en partner betyr å se på sin partner som mer fullkommen enn han/hun i virkeligheten er.

Ofre for romantisk svindel skårer høyt på spennings søking

Noe annet jeg fant interessant er beskrevet i rapporten (s. 8) til Monica Whitty og Dr. Tom Buchanan som spennings søkere. Hun fant blant annt ut dette:

«Sensation seekers look for varied, new, complex and intense sensations and experiences and are willing to take physical, social, legal and financial risks for the sake of such experiences. High sensation seekers tend to gauge risk as lower than low sensation seekers and tend to feel less anxious in risky situations /Zuckerman, 1994)

Jeg oversetter dette til at spennings søkere ser etter varierte, nye, komplekse og intense følelser og erfaringer og er villig til å ta fysisk, sosialt, lovlig og økonomisk risiko for slike erfaringer. Høye spennings søkere tenderer til å måle risiko som lavere enn lave spennings søkere og har en tendens til å føle seg mindre engstelig i risikable situasjoner.

Føler seg mere ensomme enn andre som bruker online dating sider

En annen viktig faktor som de fant i rapporten var følgende:

Ofre for romanse svindel skorer høyere på ensomhet sammenlignet med andre som bruker online dating sider. De fleste bor alene og føler seg ensomme.

Dette er også en sårbar side ved ofrene og ikke noe som har med personligheten å gjøre. Man er ensom fordi man bor alene og savner en partner.

Oppsummert:

De personene som er i risiko for å bli utsatt for svindel kan betegnes som følgende:

  • De har en tendens til å beskrive seg selv som romantisk og risikotakere
  • De har en tendens til å elske og like sin partner mer, og erfare mer lidenskapelig kjærlighet enn andre som er på dating sider
  • De tror på ideen om romantisk skjebne, ideen om at to personer er ment for hverandre
  • De har en tendens til å idealisere sin kjærlighets partner
  • De skårer høyere på sensasjonssøking enn andre som er på dating sider
  • De skårer høyere på graden av ensomhet sammenlignet med andre som er på dating sider
  • Mange har opplevd voldelige relasjoner med sin partner

Jeg syns disse funnene er svært interessante med tanke på hva slags personlighet en som står i fare for å bli romantisk svindlet har. Jeg har trukket fram de punktene jeg mener er viktige, men jeg tenker det er viktig å nevne at selv om det finnes likhetstrekk for personer som blir svindlet så betyr ikke det at dette gjelder for alle.

I rapporten som er skrevet av professor Monica Whitty og Dr. Tom Buchanan var det 796 deltakere som ble rekruttert fra en stor online dating side. Mesteparten av de som så på seg selv som offer hadde ikke mistet penger. Siden det ikke var så mange som hadde mistet penger, eller av de som hadde blitt fortalt av andre at de var svindel ofre ble de samlet i en gruppe og kategorisert som ofre og ble sammenlignet med de som ikke var ofre.

Hva tenker du som leser om disse funnene? Er du selv blitt utsatt for svindel, men ikke mistet penger og ser på deg selv som et offer? Er du en av de som har blitt svindlet? Skriv gjerne noen ord i kommentarfeltet og fortell hva slags erfaringer du har. Jeg vil veldig gjerne høre din historie.

Tove Løken

Jeg ble offer for svindel i en periode fra november 2017 til april 2018 og tapte rundt 400 000 kroner til mest trolig en kriminell organisasjon i Ghana. Da bestemte jeg meg for å opprette en nettside og fortelle om mine opplevelser og erfaringer for å hjelpe andre ofre. I tillegg til dette publiserer jeg innlegg om dating svindel og gir tips til hvordan overleve en sånn type svindel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.